Okrem možností vyučovať s ročnou licenciou eAutoškoly.sk na projektore v učebni, sme pre vás pripravili ešte niečo veľmi užitočné – zriadenie ďalších, takzvaných žiackych kont. Máte na výber dva druhy žiackych kont – celoročné skupinové žiacke kontá (objednáva a kupuje autoškola / ŠS KKV) alebo osobné individuálne kontá (objednáva a kupuje si samotný žiak). Výber je na vás: 

A. ROČNÉ SKUPINOVÉ ŽIACKE KONTÁ (V ROČNEJ LICENCII)

Skupinové žiacke kontá v ročnej licencii M+V+KKV:  7 € / konto / rok
Skupinové žiacke kontá v ročnej licencii INST: 7 € / konto / rok

 • skupinové žiacke kontá sú celoročne dostupné digitálne a multimediálne učebnice pre žiakov
 • nie sú jednorázové (na konkrétne meno žiaka), ale sú celoročne znovupoužiteľné, teda po skončení kurzu jedného žiaka vám konto resetujeme a môžete ho priradiť inému – dokážete tak jediné konto priradiť aj 3-4 žiakom v roku
 • vaši žiaci sa budú učiť z rovnakých výučbových podkladov, z akých prezentujú inštruktori a učitelia na hodinách teórií z konta ročnej licencie, čo umožňuje synchronizovať prípadné dovzdelávanie žiakov pre neúčasť, k opakovacím hodinám, príprave na absolvovanie náhrady výučby elearningom, opakovacím a záverečným testovaniam, príprave k záverečným skúškam atď.
 • jedno žiacke konto priradzujte vždy iba jednému žiakovi, po skončení jeho kurzu ho priradíte inému
 • žiak sa prihlási v jednom zariadení, v ktorom sa bude učiť

>> Online objednávka


B. OSOBNÉ INDIVIDUÁLNE  KONTÁ

Okrem vyššie spomínanej možnosti zaobstarania ročných skupinových žiackych kont priamo napojených v ročnej licencii (kontá si kupuje autoškola vyplnením objednávky) ponúkame žiakom na vodičských kurzoch a kurzoch KKV či inštruktorských kurzoch, aj možnosť zakúpiť si osobné individuálne konto (konto si kupuje samotný žiak vyplnením objednávky).

Osobné individuálne konto – pre VP. sk. A,B,C,D,E,T: 9 € / konto / 4 mesiace
Osobné individuálne konto – pre kurzy KKV: 18 € / konto / 4 mesiace
Osobné individuálne konto – pre kurzy INST: 18 € / konto / 4 mesiace

 • osobné individuálne kontá sú osobné digitálne a multimediálne učebnice pre žiakov
 • sú jednorázové (na konkrétne meno žiaka), s časovou platnosťou 4 mesiace, V prípade potreby predĺženia platnosti (pri dlhšom kurze alebo neskoršom nástupe na skúšky a pod.,) nás kontaktujte bezplatne predĺžime ich platnosť
 • žiak sa učí z rovnakých výučbových podkladov, z akých prezentujú inštruktori a učitelia na hodinách teórií (ak majú ročnú licenciu), čo umožňuje synchronizovať prípadné dovzdelávanie žiakov pre neúčasť, k opakovacím hodinám, príprave na absolvovanie náhrady výučby elearningom, opakovacím a záverečným testovaniam, príprave k záverečným skúškam atď.
 • žiak sa prihlási v jednom zariadení, v ktorom sa bude učiť

>> Online objednávka

SÚČASŤOU VŠETKÝCH SLUŽIEB CDVaE SÚ:

 • plná technická a výučbová podpora vzdelávania – tel. 0948 203 003, email: podpora@jvscd.sk,
 • zaškoľovanie a nasadenie priamo u vás vás prevádzke, alebo online zaškolením,
 • aktualizačné webináre.

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.skCENTRUM DIGITÁLNEJ VÝUČBY A ELEARNINGU

– zahŕňa ucelené riešenie digitalizácie vašej výučby:

eAUTOŠKOLA.sk je súčasťou portálu Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave

 • eDOPRAVCA.sk (zákonne povinné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (centrum digitálnej výučby a elearningu pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • eAKADÉMIA.sk (kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre stredné školy)
 • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave)

Zároveň vydávame online magazín:

 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).