PRE AUTOŠKOLY A ŠKOLIACE STREDISKÁ KKV

Licenčné prístupy do online učebne (ročné licencie) vám umožnujú získať prístup na celý rok do vašej vzdelávacej online učebne, pre všetkých zmluvných inštruktorov a lektorov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV. Používajte kompletné a okamžite aktualizované výučbové obsahy k projekcii na prezenčnej výučbe v učebni – pre všetky skupiny vodičských kurzov A,B,C,D,E,T aj kurzov KKV pre autobusovú / nákladnú dopravu a Inštruktorských kurzov. Ponuka ročných licencií:


ROČNÁ LICENCIA M

98 € / prvý rok / noví klienti
144 € / každý ďalší rok  (cena od r. 2016)

– kompletné online obsahy k výučbe / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny VO: A, A1, AM, B, B1, BE / B96,
– bonusové obsahy a služby (viď nižšie),
– počet aktivácií admin licencie – bez žiackych kont: 2, so žiackymi kontami: 5,

VÝUČBA PODĽA OFICIÁLNYCH OSNOV:

VÝUČBOVÉ PREDMETY A TÉMY:

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

DATABÁZKA ZÁUJEMCOV O VODIČSKÉ KURZY / KURZY KKV:

>> Online objednávka


LICENCIA M+V+KKV

180 € / prvý rok / noví klienti
240 € / každý ďalší rok (cena od r. 2016)

– kompletné online obsahy k výučbe / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny VO + kvalifikačná karta vodiča KKV (osobná / nákladná cestná doprava): A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV 35, 140, 280
– bonusové obsahy a služby (viď nižšie),
– počet aktivácií admin licencie – bez žiackych kont: 2, so žiackymi kontami: 5

VÝUČBA PODĽA OSNOV:

VÝUČBOVÉ PREDMETY A TÉMY – VODIČSKÉ KURZY:

VÝUČBOVÉ CIELE A TÉMY – KURZY KKV:

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

DATABÁZKA ZÁUJEMCOV O VODIČSKÉ KURZY /KURZY KKV:

>> Online objednávka


LICENCIA KKV

133 € / prvý rok / noví klienti
178 € / každý ďalší rok (cena od r. 2016)

– kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky ku kurzom KKV  (základný výcvik 140 alebo 280 hod. ako aj pravidelný výcvik 35 hod. – osobná aj nákladná cestná doprava)
– bonusové obsahy a služby (viď nižšie),
– počet aktivácií admin licencie – bez žiackych kont: 2, so žiackymi kontami: 5

VÝUČBOVÉ PREDMETY A TÉMY – KURZY KKV:

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

DATABÁZKA ZÁUJEMCOV O VODIČSKÉ KURZY /KURZY KKV:

>> Online objednávka


ROČNÁ LICENCIA INST

12 € / mesiac (144 € / rok)

– výučbové teoretické predmety Pedagogika, Psychológia a Rétorika pre inštruktorov autoškôl, cvičné testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky, generátory záverečných testov,
– bonusové obsahy a služby (viď nižšie),
– počet aktivácií admin licencie – bez žiackych kont: 2, so žiackymi kontami: 5

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

DATABÁZKA ZÁUJEMCOV O VODIČSKÉ KURZY /KURZY KKV:

SÚČASŤOU SLUŽIEB CDVaE SÚ:

  • plná technická a výučbová podpora vzdelávania PO-NE od 7.45 – 18.00 hod.,
  • zaškoľovanie a nasadenie priamo u vás, alebo online stretkom,
  • aktualizačné webináre.

>> Online objednávka


Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk


CENTRUM DIGITÁLNEJ VÝUČBY A ELEARNINGU
– zahŕňa ucelené riešenie digitalizácie vašej výučby:

eAUTOŠKOLA.sk je súčasťou portálu Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave

  • eDOPRAVCA.sk (zákonne povinné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave),
  • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
  • eAUTOŠKOLA.sk (centrum digitálnej výučby a elearningu pre autoškoly a školiace strediská KKV),
  • eAKADÉMIA.sk (kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre stredné školy)
  • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave)

Zároveň vydávame online magazín:

  • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).