Ročné licenčné prístupy do online učebne (ročné licencie) vám umožnia získať jediné meno a heslo na celý rok pre všetkých zmluvných inštruktorov a lektorov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV k výučbe teórií (projekcii v učebni alebo online výučbe) na vodičských kurzoch všetkých skupín, alebo kurzoch KKV, bez obmedzenia. Ponuka ročných licencií:


ROČNÁ LICENCIA M

CENA: 144 € / rok

– kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE / B96:

VÝUČBA PODĽA OSNOV:
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk. A)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk.B)

VÝUČBOVÉ PREDMETY A TÉMY:
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky – č. 8/2009
>> PCP-DZZ | Dopravné značky a zariadenia – č. 30/2020
>> PCP-KRZ | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. A)
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. B)

>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy (sk. A,B)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. A)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. B)
>> POZ – Prevádzka vozidiel na pozemných komunikáciách (sk. A,B)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. A)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. B)
>> TES – A,B,C,D,E,T : GENERÁTOR ZÁVEREČNÝCH TESTOV + ZOZNAM VŠETKÝCH OTÁZOK – záverečné skúšky pre autoškoly (od 1.4.2023)
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

>> LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026

>> Online objednávka


ROČNÁ LICENCIA M+V+KKV

CENA: 240 € / rok

– kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV (osobná / nákladná cestná doprava): A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:

VÝUČBA PODĽA OSNOV:
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk. A)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk.B)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk, C,D,T)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk. E)

VÝUČBOVÉ PREDMETY A TÉMY:
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky – č. 8/2009
>> PCP-DZZ | Dopravné značky a zariadenia – vyhl. č. 30/2020
>> PCP-KRZ | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. A)
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. B)
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. C,D,E,T)
>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy (sk. A,B,C,D,E,T)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. A)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. B)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. C,D,E,T)
>> POZ – Prevádzka vozidiel na pozemných komunikáciách (sk. A,B,C,D,E,T)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. A)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. B)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. C,D,E,T)
>> TES – A,B,C,D,E,T : GENERÁTOR ZÁVEREČNÝCH TESTOV + ZOZNAM VŠETKÝCH OTÁZOK – záverečné skúšky pre autoškoly (od 1.4.2023)
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica
>> KKV 140 hod. | CIELE č. 1: Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> KKV 140 hod. | CIELE č. 2) Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> KKV 140 hod.| CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> KKV 35 hod.| Pravidelný výcvik

VO VÝROBE!!! 8| PREDMET: (KKV-280: AD,ND) KURZY KKV – ZÁKLADNÝ VÝCVIK – ROZŠIRUJÚCE ODBORNÉ TÉMY K CIEĽOM 1,2,3 – Upínanie a zabezpečovanie nákladu, Výpočty v cestnej doprave – spotreba PHM, náklady súvisiace s pohybom vozidla, brzdná dráha, aerodynamika, Praktické príklady a cvičenia – sociálna legislatíva vodičov AD,ND

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

>> LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026

>> Online objednávka


ROČNÁ LICENCIA KKV

CENA: 168 € / rok

– kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky ku kurzom KKV  (základný výcvik /140 hod. ako aj pravidelný výcvik 35/hod) – osobná aj nákladná cestná doprava):

VÝUČBOVÉ PREDMETY A CIELE:
>> KKV 140 hod. | CIELE č. 1: Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> KKV 140 hod. | CIELE č. 2) Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> KKV 140 hod.| CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> KKV 35 hod.| Pravidelný výcvik
>> LEG | Legislatívna knižnica

VO VÝROBE!!! 8| PREDMET: (KKV-280: AD,ND) KURZY KKV – ZÁKLADNÝ VÝCVIK – ROZŠIRUJÚCE ODBORNÉ TÉMY K CIEĽOM 1,2,3 – Upínanie a zabezpečovanie nákladu, Výpočty v cestnej doprave – spotreba PHM, náklady súvisiace s pohybom vozidla, brzdná dráha, aerodynamika, Praktické príklady a cvičenia – sociálna legislatíva vodičov AD,ND

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

>> LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026

>> Online objednávka


ROČNÁ LICENCIA INST

CENA: 144 € / rok

– výučbové teoretické predmety Pedagogika, Psychológia a Rétorika pre inštruktorov autoškôl, cvičné testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky
>> Prehľad tém
>> Online objednávka

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

>> LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026

>> Online objednávka


Potrebujete iné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave?

  • eDOPRAVCA.sk (zákonne povinné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave),
  • eVODIČ.sk (náborové a vzdelávacie centrum pre vodičov z povolania),
  • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
  • eAKADÉMIA.sk (Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre stredné školy)

Zároveň vydávame online magazín:

  • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk


FAKTY O ONLINE UČEBNI

Online učebňa aktuálne obsahuje vyše styristo multimediálnych výukových aplikácií, vídeí, animácií a audiovýkladov, tisícky testových otázok a vypracovaných odpovedí, ale aj množstvo skúšobných či ostrých testov a textových učebníc (EBOOKOV). 


Nič netreba sťahovať ani inštalovať, žiadne CD, DVD, USB. kupóny a pod. Všetko beží online – na jedno meno a heslo!


Výukové aplikácie sú prehrateľné na počítačoch, v notebookoch, mobiloch, smartfónoch aj tabletoch


eAutoškolu môžete používať v učebni pri výuke na projektore, ale aj vaši žiaci na doma, pre opakovanie si učiva, testovanie, prípravu na hodinu v učebni, záverečné skúšky atď


V prípade legislatívnych zmien okamžite aktualizujeme online!