Ročné licenčné prístupy do online učebne JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave vám umožnia získať jediné meno a heslo na celý rok pre všetkých zmluvných žiakov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV k štúdiu, či už na vodičských kurzoch všetkých skupín, alebo kurzoch KKV, bez obmedzenia.

PONUKA ROČNÝCH LICENCIÍ

ROČNÁ LICENCIA M – kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky
>> PCP | Dopravné značky a zariadenia – vyhl. č. 30/2020
>> PCP | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel
>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy A,B
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe – A,B
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií
>> TES | Záverečné testy 1-35
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica

>> Online objednávka

ROČNÁ LICENCIA M+V+KKV – kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky
>> PCP | Dopravné značky a zariadenia – vyhl. č. 30/2020
>> PCP | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel
>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy A,B
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe – A,B
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií
>> TES | Záverečné testy 1-60
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica

>> KKV | Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> KKV | Prehľad tém KKV (CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> KKV | Prehľad tém KKV (CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

>> Online objednávka

FAKTY O ONLINE UČEBNI

Online učebňa aktuálne obsahuje vyše tristo multimediálnych výukových aplikácií, vídeí, animácií a audiovýkladov, tisícky testových otázok a vypracovaných odpovedí, ale aj množstvo skúšobných či ostrých testov a textových učebníc (EBOOKOV). 


Nič netreba sťahovať ani inštalovať, žiadne CD, DVD, USB. kupóny a pod. Všetko beží online – na jedno meno a heslo!


Výukové aplikácie sú prehrateľné na počítačoch, v notebookoch, mobiloch, smartfónoch aj tabletoch


eAutoškolu môžete používať v učebni pri výuke na projektore, ale aj vaši žiaci na doma, pre opakovanie si učiva, testovanie, prípravu na hodinu v učebni, záverečné skúšky atď


V prípade legislatívnych zmien okamžite aktualizujeme online!


Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk