Ročné licenčné prístupy do online učebne JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave vám umožnia získať jediné meno a heslo na celý rok pre všetkých zmluvných žiakov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV k štúdiu, či už na vodičských kurzoch všetkých skupín, alebo kurzoch KKV, bez obmedzenia. Ponuka ročných licencií:ROČNÁ LICENCIA M

– kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE / B96:

VÝUČBA PODĽA OSNOV:
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk. A)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk.B)

VÝUČBOVÉ PREDMETY A TÉMY:
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky – č. 8/2009
>> PCP-DZZ | Dopravné značky a zariadenia – vyhl. č. 30/2020
>> PCP-KRZ | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. A)
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. B)

>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy (sk. A,B)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. A)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. B)
>> POZ – Prevádzka vozidiel na pozemných komunikáciách (sk. A,B)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. A)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. B)

>> TES | Záverečné testy 1-35 (sk. A,B)
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

>> LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026

>> Online objednávkaROČNÁ LICENCIA M+V+KKV

– kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:

VÝUČBA PODĽA OSNOV:
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk. A)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk.B)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk, C,D,T)
>> Výučba podľa oficiálnych osnov (sk. E)

VÝUČBOVÉ PREDMETY A TÉMY:
>> PCP | Pravidlá cestnej premávky – č. 8/2009
>> PCP-DZZ | Dopravné značky a zariadenia – vyhl. č. 30/2020
>> PCP-KRZ | Križovatky a dopravné situácie
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. A)
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. B)
>> TVV,OV | Teórie vedenia vozidiel (sk. C,D,E,T)
>> ZBJ,EKO | Zásady bezpečnej jazdy (sk. A,B,C,D,E,T)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. A)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. B)
>> NVÚ,PÚ | Náuky o vozidlách a údržbe (sk. C,D,E,T)
>> POZ – Prevádzka vozidiel na pozemných komunikáciách (sk. A,B,C,D,E,T)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. A)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. B)
>> OP | Opakovacie a cvičné testy k predmetom teórií (sk. C,D,E,T)
>> TES | Záverečné testy 1-35 (sk. A,B)
>> TES | Záverečné testy 36-60 (sk. C,D,E,T)
>> POM | Zdravotnícka príprava
>> LEG | Legislatívna knižnica
>> KKV 140 hod. | CIELE č. 1: Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> KKV 140 hod. | CIELE č. 2) Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> KKV 140 hod.| CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> KKV 35 hod.| Pravidelný výcvik

BONUSOVÁ APLIKÁCIA PRE INŠTRUKTOROV:

>> LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026

>> Online objednávka


FAKTY O ONLINE UČEBNI

Online učebňa aktuálne obsahuje vyše tristo multimediálnych výukových aplikácií, vídeí, animácií a audiovýkladov, tisícky testových otázok a vypracovaných odpovedí, ale aj množstvo skúšobných či ostrých testov a textových učebníc (EBOOKOV). 


Nič netreba sťahovať ani inštalovať, žiadne CD, DVD, USB. kupóny a pod. Všetko beží online – na jedno meno a heslo!


Výukové aplikácie sú prehrateľné na počítačoch, v notebookoch, mobiloch, smartfónoch aj tabletoch


eAutoškolu môžete používať v učebni pri výuke na projektore, ale aj vaši žiaci na doma, pre opakovanie si učiva, testovanie, prípravu na hodinu v učebni, záverečné skúšky atď


V prípade legislatívnych zmien okamžite aktualizujeme online!


Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk