PRE AUTOŠKOLY A ŠKOLIACE STREDISKÁ KKV

Nemáte dostatok skúseností s online výučbou, dištančným vzdelávaním alebo elearningom? Chcete odbremeniť a zároveň využiť nové legislatívne možnosti pre moderné a efektívne vzdelávanie vašich žiakov autoškoly / školiaceho strediska KKV? Potom ste tu správne – zrealizujeme to kompletne za vás!

Centrum dištančnej výučby a elearningu (CDVaE) pri eAutoškole.sk poskytuje od 01.03. 2021 možnosť zmluvne realizovať pre vašu autoškolu / školiace stredisko KKV až 50% výučby teórii každého vodičského kurzu formou elearningu, s následným započítaním v systéme JISCD.

Vašim žiakom sa bude online venovať profesionálny učiteľ autoškoly s dlhoročnými skúsenosťami  a profesným vzdelaním v oblasti digitálneho vzdelávania.

POSTUP:

 • Kontaktujte nás. Uzavrieme  s vašou AŠ zmluvu o spolupráci a lektorskej činnosti – na živnosť.
 • Zašlete nám zoznam žiakov s údajmi – meno, priezvisko, email
 • Dohodneme si lekcie (vyučovacie hodiny) v predmetoch, ktoré vaša skupina absolvuje elearningom

OSTATNÉ JE UŽ NA NÁS:

 • Vašim žiakom vytvoríme v online učebni eAutoškola.sk / JVSCD.sk žiacke kontá,
 • Pre každú novú skupinu žiakov zorganizujeme úvodné zácvikové stretko s online s prenosom (audio-video), kde si overíme účasť, zacvičíme žiakov do používania nášho online systému a učenia sa v ňom,
 • Žiaci dostanú rozpis dištančného vzdelávania – lekcie v súlade s dohodnutým rozsahom a obsahom predmetov, ktoré požadujete odučiť elearningom,
 • V zadaných časových intervaloch budeme kontrolovať v systéme absolvovanosť výučbových aplikácií žiakmi a zasielať im nové linky na výučbu lekcií podľa rozpisu a oficiálnej učebnej osnovy,
 • Žiaci budú mať nepretržitú technickú podporu aj dohľad a pomoc inštruktora pre prípad potreby, vrátane živých online stretnutí (konzultácií) s prenosom, aby bola výučba kvalitná a efektívna,
 • V závere výučby opäť zorganizujeme online stretko s prenosom (audio-video) a žiakov znavigujeme do štátneho systému JISCD na absolvovanie kontrolných otázok tých lekcií a učiva, ktoré absolvovali s nami. Systém JISCD tak automaticky žiakom započíta absolvovanie elearningovej zložky výučby predpísaným spôsobom.

CENA SLUŽBY:

 • pri počte 5 – 15 žiakov v skupine: 9 € za každého zapísaného žiaka,
 • pri počte nad 15 žiakov – dohodou  

CENA ZAHŔŇA:

 • kompletnú správu a riadenie výučby žiakov elearningom v rozsahu do 50% teórií podľa platnej legislatívy
 • žiacke kontá a záznamy o poctivom absolvovaní učiva v JVSCD.sk
 • denný dohľad a pomoc s výučbou žiakom formou chatovacieho okna v online učebni (10-22.00 hod.)
 • dokončenie vzdelávania v systéme JICD absolvovaním testov pre zápočet hodín formou elearningu

>> Online objednávka

Veríme, že vás nová služba užitočne odbremení, alebo vám to bude vyhovovať z kapacitných, organizačných, personálnych alebo iných dôvodov.

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk