PRE AUTOŠKOLY A ŠKOLIACE STREDISKÁ KKV

Nemáte dostatok skúseností s online výučbou, dištančným vzdelávaním alebo elearningom? Chcete využiť nové možnosti moderného a efektívneho vzdelávania vašich žiakov autoškoly / školiaceho strediska KKV, ktoré najnovšie umožňuje legislatíva? Potom ste tu správne!

Centrum dištančnej výučby a elearningu pri eAutoškole.sk poskytuje od 15.1. 2021  možnosť realizovať pre vašu autoškolu / školiace stredisko KKV až 50% výučby teórii. Prihláste k nám svojich žiakov na najbližší dištančný alebo elearningový termín, ktoré vypisujeme každý pondelok a my to pre vás budeme realizovať!

Náš postup výučby elearningom je jednoduchý, efektívny, v súlade s legislatívou a vašim žiakom sa bude venovať profesionálny učiteľ autoškoly s dlhoročnými skúsenosťami  a profesným vzdelaním v oblasti digitálneho vzdelávania.

POSTUP:

  • Kontaktujte nás. Uzavrieme zmluvu o spolupráci a lektorskej činnosti – na živnosť.
  • Budete nám zasielať zoznamy žiakov s údajmi – meno, priezvisko, email – vždy k najbližšiemu pondelku, od ktorého chcete. aby vaši aktuálni žiaci absolvovali dištančnú výučbu teórie formou elearningu.

OSTATNÉ JE UŽ NA NÁS:

  • Vašim žiakom vytvoríme v online učebni eAutoškola.sk samostatné žiacke kontá.
  • Zorganizujeme úvodné zácvikové stretko online naživo, kde si overíme účasť, zacvičíme žiakov do používania nášho online systému a učenia sa v ňom
  • Žiaci dostanú rozpis dištančného vzdelávania – lekcie podľa platných osnov a v súlade s dohodnutým rozsahom a obsahom, ktoré požadujete
  • V zadaných časových intervaloch budeme kontrolovať v systéme absolvovanosť výučbových aplikácií žiakmi a zasielať im nové linky na výučbu lekcií podľa rozpisu a oficiálnej učebnej osnovy.
  • Žiaci budú mať nepretržitú technickú podporu aj dohľad a pomoc inštruktora pre prípad potreby, vrátane živých online stretnutí s prenosom.
  • Po skončení teoretickej prípravy na záverečnom online stretku naživo, žiakov  navedieme na absolvovanie kontrolných otázok tých lekcií, ktoré absolvovali s nami dištančne alebo elearningom. Systém JISCD tak automaticky žiakom zapíše absolvovanie elearningovej zložky výučby predpísaným spôsobom.

Cena služby: xx € za každého zapísaného žiaka. 

Veríme, že vás nová služba poteší a užitočne odbremení v prípade, že nemáte skúsenosti s digitálnym vzdelávaním, alebo vám to bude vyhovovať z kapacitných, organizačných, personálnych alebo iných dôvodov.


CHCETE VZDELÁVAŤ DIŠTANČNE SAMI?

V prípade ak máte záujem vzdelávať svojich žiakov vyššie uvedeným spôsobom ale sami a v rámci vnútorných kapacít vašej autoškoly /školiaceho strediska KKV, nie je problém. Využite našu existujúcu službu zriadenia žiackych kont k ročnej licencii a vyučujte ich ľubovoľným spôsobom, podľa vlastného uváženia.  Viac informácií získate tu: O ŽIACKYCH KONTÁCH PRE DIŠTANČNE ŚTÚDIUM – JVSCD.sk 2021

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať: tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk