PRE AUTOŠKOLY A ŠKOLIACE STREDISKÁ KKV

Nemáte dostatok skúseností s  dištančným vzdelávaním (výučba online prenosom) alebo elearningom (samoštúdiom žiakov)? Chcete sa odbremeniť a zároveň využiť nové legislatívne možnosti pre moderné a efektívne vzdelávanie vašich žiakov autoškoly / školiaceho strediska KKV? Potom ste tu správne!

Centrum digitálnej výučby a elearningu (CDVaE) pri eAutoškole.sk poskytuje  možnosť zmluvne realizovať pre vašu autoškolu až do 50% výučby teórii online  elearnigom a až do 100% výučby teórii kurzov KKV. Ako na to?

POSTUP:

 • Kontaktujte nás. Uzavrieme  s vašou AŠ / ŠS KKV riadnu zmluvu o spolupráci a lektorskej činnosti – disponujeme: živnosť, inštruktorské oprávnenie AM,B,C,D,T a lektorská odborná spôsobilosť pre výučbu kurzov KKV v plnom rozsahu.
 • Spoluprácu realizujeme výlučne v súlade s platnou legislatívou ako riadny inštruktor (učiteľ teórie) vašej autoškoly alebo lektor kurzov KKV vo vašom školiacom stredisku. Neučíme za iných inštruktorov v ich mene ani nič podobné!
 • Zašlete nám zoznam žiakov s údajmi – meno, priezvisko, email
 • Dohodneme si lekcie (vyučovacie hodiny) v predmetoch, ktoré vaša skupina absolvuje dištančnou formou (online prenosom, teda výučbou teórie) alebo elearningom (študijná príprava žiakov na zápočet náhradných hodín výučby elearningom).

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ?:

 • Vašim žiakom vytvoríme v online učebni eAutoškola.sk / JVSCD.sk žiacke kontá,
 • Zorganizujeme úvodné zácvikové stretko s online s prenosom (audio-video), kde si overíme účasť, zacvičíme žiakov do používania nášho online systému a učenia sa v ňom,
 • Žiaci dostanú rozpis výučby formou dištančného vzdelávania (online prenosom) a hodín, ktoré absolvujú elearningom – v súlade s riadne zapísaným tématickým plánom výučby v systéme JISCD,
 • V zadaných časových intervaloch budeme kontrolovať v systéme absolvovanosť výučbových aplikácií žiakmi a zasielať im nové linky na výučbu lekcií podľa rozpisu a oficiálnej učebnej osnovy,
 • Žiaci budú mať nepretržitú technickú podporu aj dohľad a pomoc inštruktora pre prípad potreby, vrátane živých online stretnutí (konzultácií) s prenosom, aby bola výučba kvalitná a efektívna,
 • V závere výučby opäť zorganizujeme doplnkové online stretko s prenosom (audio-video) a žiakov znavigujeme do štátneho systému JISCD na absolvovanie kontrolných otázok tých lekcií a učiva, ktoré absolvovali s nami. Systém JISCD tak automaticky žiakom započíta absolvovanie elearningovej zložky výučby predpísaným spôsobom.

CENA SLUŽBY:

 • pri počte do  10 žiakov v skupine: 8 € / hodina,
 • pri počte nad 10 žiakov v skupine – 9 € / hodina,

CENA ZAHŔŇA:

 • kompletnú správu a riadenie výučby žiakov elearningom v rozsahu do 50% teórií podľa platnej legislatívy a do 100% výučby teórií na kurzoch KKV
 • žiacke kontá a záznamy o poctivom absolvovaní učiva v JVSCD.sk
 • denný dohľad a pomoc s výučbou žiakom formou chatovacieho okna v online učebni (10-22.00 hod.) a výučbovej skupiny na FB
 • dokončenie vzdelávania v systéme JICD absolvovaním testov pre zápočet hodín formou elearningu – navigácia na zabsolvovanie

>> Online objednávka

Veríme, že vás nová služba užitočne odbremení, alebo vám to bude vyhovovať z kapacitných, organizačných, personálnych alebo iných dôvodov.

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk