JÚN 2024 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

DVE NOVINKY: 1. Rozšírili sme výučbové aplikácie KKV o obsluhu a prácu s tachografmi. 2. Spúšťame Letnú akadémiu – kurzy práce s umelou inteligenciou AI pre inštruktorov autoškôl a lektorov KKV.

1. KKV – OBSLUHA INTELIGENTNÝCH TACHOGRAFOV 4.1

V posledných mesiacoch sa začali v záverečných testoch KKV vyskytovať rozšírené otázky nielen zo sociálnej legislatívy podľa N EÚ č. 561/2006 ale už aj z praktických znalostí a obsluhy tachografov. Preto sme zareagovali týmito ,,opatreniami“ ))):

 • Nové otázky a obmeny otázok KKV pravidelne vkladáme do precvičovacích testov, ebookov, ale aj generátora testov KKV v našom online systéme JVSCD.sk.
 • Zároveň sme vo výučbovej aplikácii k Zákonu č. 461/2007 o záznamových zariadeniach v SR (predmet KKV ciele 2) veľmi výrazne a zásadným spôsobom rozšírili a doplnili obsahy k tachografom a kartám vodičov aj o praktickú obsluhu tachografov s príkladmi, ktoré sa začali vyskytovať v záverečných testoch KKV.

Táto aplikácia je teda robustná a poskytuje všetky informácie k výučbe tachografov a kariet vodičov na hodinách KKV, počas samoštúdia aj prípravy na záverečné skúšky. Nájdete ju tu:  (KKV-140/280: AD,ND): ZÁKON č. 461/2007 O ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENIACH V CESTNEJ DOPRAVE SR – karty, tachografy + PRAKTICKÁ OBSLUHA

Zároveň sme k tejto tématike pridali aj výučbovú aplikáciu – EBOOKY – s praktickými návodmi na obsluhu digitálnych tzv. inteligentných tachografov VDO 4.0 (verzia 1) a 4.1. (verzia 2.

(KKV-140/280: AD,ND): EBOOKY: PODROBNÝ POPIS A OBSLUHA inteligentných tachografov VDO DTCO 4.0 a 4.1 


2. LETNÁ AKADÉMIA – KURZY PRÁCE S AI PRE INŠTRUKTOROV AŠ a LEKTOROV KKV

Priatelia, technológie letia neuveriteľnou rýchlosťou vpred a vstupujú do našich osobných aj pracovných životov. Samozrejme, neobchádzajú ani vzdelávanie. I keď pre mnohých z vás môže byť na prvé počutie pojem umelá inteligencia strašiakom,  neobávajte sa jej! Nejde o nič, čím by ste nemohli obohatiť  svoju prácu a zvýšiť tak svoju osobnú aj pracovnú produktivitu. Umelá inteligencia je nielen užitočná, ale dokonca aj zábavná a návyková )))

Pre nás, inštruktorov autoškôl a lektorov KKV, sme pripravili zopár letných termínov takej malej letnej akadémie, v ktorej sa na dennom školení oboznámime so všetkým od zelenej lúky. Teda:

 • Čo je umelá inteligencia
 • Princíp fungovania a modely AI
 • Súčasné možnosti a nástroje práce s AI
 • Autorské a etické otázky práce s AI
 • Praktické príklady – zadávanie promptov – Copilot AI, Chat GPT-4
 • Tipy a triky pre inštruktorov AŠ a lektorov KKV k výučbe hodín teórie, spolu s AI
 • Integrácia AI v prostredí eAutoškoly.sk a online systému JVSCD.sk – vyťažte z AI a JVSCD.sk na svojich hodinách maximum!

Veríme, že vás tieto témy upútajú a stretneme sa na niektorom z troch letných termínov:

 • streda, 26.6.2024, online stretko naživo, od 9.00-12.00 hod.
 • streda, 24.7.2024, online stretko naživo, od 9.00-12.00 hod.
 • streda, 21.8.2024, online stretko naživo, od 9.00-12.00 hod.

Cena školenia: 78 € / účastník
Cena pre licenčných používateľov online učebne eAutoškola.sk – 48 € / účastník

Prihláste sa jednoduchým zaslaním emailu na: info@eautoskola.sk. Uveďte meno, priezvisko, bydlisko autoškolu, email, mobil účastníka / účastníkov. Teším sa na vás!

Ak potrebujete viac info, neváhajte a volajte:

Tel. 0948 203 003
Jaroslav Verlík