POKYNY:

  • Vyplňte všetky povinné fakturačné údaje. V kolónkach, ktoré nevypĺňate, uveďte nuly.

  ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

  Názov spoločnosti / Meno:

  Sídlo / Bydlisko: (ulica, číslo, mesto, PSČ)

  IČO:

  DIČ:

  Platca DPH:

  ánonie

  IČ DPH:

  Zodpovedná osoba:

  Telefón:

  Email:

  1. ZVOĽTE ROČNÚ LICENCIU:

  2. ZVOĽTE ŽIACKE KONTÁ:

  počet žiackych kont:

  3. DIGITÁLNE LEKTORSKÉ SLUŽBY:

  4. TABLETOVÁ UČEBŇA:

  Typ klienta

  súkromná osobafirma

  Už ste našim klientom?

  ánonie

  Súhlasím s licenčnými podmienkami**

  ánonie

  >> Obchodné podmienky, GDPR, Cookies

  Poznámka pre nás:

  * Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@eautoskola.sk.
  ** Objednaním Licencie alebo Prístupu vyjadrujete súhlas s licenčnými podmienkami a zaväzujete sa poučiť aj tých žiakov vašej autoškoly / klientov / oprávnené osoby, ktorí online učebňu budú s vašim licenčným prístupom používať. >> Licenčné podmienky.

  VIAC INFO:
  Jaroslav Verlík, produktová a technická podpora
  tel. 0948 203 003
  email: info@eautoskola.sk

  Be the first to comment

  Leave a Reply