MAREC 2024 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

Máme tu opäť nový mesiac a tak je opäť dôležité prejsť si najdôležitejšie novinky, zmeny a vylepšenia online systému JVSCD.sk ale aj služieb portálu eAutoškola.sk.

Mnohí z vás už o nadchádzajúcej zmene viete, ale musíme ju tu zverejniť. Ide o určité zmeny v licenčnej politike, ktoré sme boli nútení urobiť v otázke pristupovania do online učebne JVSCD.sk. V poslednom čase sa totiž množili prípady viacerých (občas doslova až hromadných) prihlasovaní do online učebne na jedno meno a heslo, čo jednak nie je v súlade s licenčnými podmienkami, ale ešte závažnejšie je, že systém vyhodnocoval tieto aktivity ako podozrivé, až útoky, a blokoval účty, či sám seba zahlcoval požiadavkami, čo vyvolávalo nestabilitu.

Z uvedených dôvodov sme sa už počas februára rozhodli zaviesť funkcionalitu jedného prihlásenia sa na jeden prístup. Uvedené pravidlo môže spočiatku spôsobiť, že sa niektorí z vás nebudete vedieť prihlásiť so svojimi prihlasovacími údajmi. Dôvodom bude v takom prípade presne to, že na vaše údaje je prihlásené iné zariadenie – či už u žiaka, iného inštruktora, alebo tretej či neznámej osoby.

Počas februára sme otestovali a odstránili väčšinu duplikovaných prihlásení a do marca vstupujeme už s obvyklou prevádzkou. Samozrejme, k zmenám sme zriadili technickú podporu, ktorá bude riešiť problémy, ak ešte nejaké budú vznikať a to takto:

PRIHLASOVANIE SA KONTOM ROČNEJ LICENCIE – ak vám prihlasovanie prestalo fungovať vo vašom konte ročnej licencie (nazov.admin), zavolajte nám alebo napíšte email na podpora@jvscd.sk. My následne iné prihlásené zariadenie manuálne zo systému odstránime a aktivujeme to vaše. Ak potrebujete používať konto ročnej licencie vo viacerých učebniach inštruktormi, telefonicky si dohodneme nastavenie viac ako jedného povoleného prístupu na vaše konto inštruktormi v učebniach. Neposkytujte konto ročnej licencie žiakom ani iným externým osobám, inak dôjde k jeho opätovnému zablokovaniu!

PRIHLASOVANIE SA ŽIACKYMI KONTAMI – politika jednej aktivácie sa vzťahuje predovšetkým na žiacke kontá. V ktoromkoľvek období môže dané konto používať iba jeden žiak. Ak máte u nás zakúpené žiacke kontá, priradzujte ich žiakom po jednom, inak si kontá dočasne zablokujú. Upozornite žiakov, aby nezdieľali svoje prístupy s inými.

SYSTÉM ABSOLÚTNEJ TECHNICKEJ PODPORY PRE ŽIACKE KONTÁ – Aby sme vás odbremenili s akoukoľvek byrokraciou so žiackymi kontami, zavádzame pre žiacke kontá systém absolútnej technickej podpory – to znamená, že akonáhle nejaké žiacke konto priradíte žiakovi, následne sa už nezaťažujte akýmikoľvek prípadnými problémami s prihlásením sa žiakov, resetom, fungovaním a podobne – jednoducho odkážte žiakov na náš email podpora@jvscd.sk, kde tieto veci vyriešime my na podpore. Riešime v dňoch PO-SO od 9.00 do 20.00 hod.

AK NEMÁTE ŽIACKE KONTÁ – Ak chcete aby sa vaši žiaci učili z rovnakých podkladov ako prednášate v učebniach, zaobstarajte si žiacke kontá – buď si objednáte balíček kont (od 5 vyššie) ako autoškola a kontá používate celoročne (za rok sa v ňom môžu postupne vystriedať aj 3-4 žiaci), alebo môžete ponechať nákup žiackeho konta individuálne na žiaka, ako osobné individuálne žiacke konto (to expiruje po skončení kurzu žiaka). Viac informácií je tu: 2. ŽIACKE KONTÁ V ROČNEJ LICENCII alebo INDIVIDUÁLNE OSOBNÉ PRÍSTUPY – eAUTOŠKOLA.sk 2024 = Centrum digitálnej výučby a elearningu pre autoškoly a školiace strediská KKV (eautoskola.sk)

ŽIACKE KONTÁ NIE SÚ POVINNÉ! Ak žiacke kontá nepotrebujete, nič nemusíte meniť – prednášajte vo vašej učebni z konta ročnej licencie tak ako doposiaľ, za nezmenené ceny ani podmienky. Svoj prístup však neposkytujte nikomu inému. Odporúčame nechať natrvalo prihlásený prístup v jednom počítači v učebni.

Našim cieľom je:

1 – zabezpečiť vyvážený chod systému, v ktorom študujú denne tisícky žiakov a prednášajú stovky lektorov v učebniach

2 – zabezpečiť férovú licenčnú politiku pre všetkých – aby sa nestávalo že autoškola bez žiackych kont poskytovala rádovo mnohým svojim žiakom naraz jeden prístup, zatiaľ čo iné AŠ a ŠS KKV používajú pre žiakov riadne zakúpené žiacke kontá.

Ďakujeme vám, že ste s nami a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Jaroslav Verlík