DECEMBER 2023 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

December je tak trochu ,,polovične“ pracovným mesiacom, kvôli blížiacim sa sviatkom. Práve preto sme trochu zamakali vopred a reportujeme tieto novinky:

  • KOMPLETNE SME PREPRACOVALI VÝUČBOVÉ OBSAHY PRE INŠTRUKTOROV – predmet INST pre budúcich inštruktorov alebo inštruktorov rozširujúcich svoj inštruktorský preukaz, sa dočkal generálnej revízie, doplnenia a rozšírenia obsahov, to všetko v modernom a profesionálnom softvérovom rozhraní verzie 11 eAUTOŠKOLY.sk. Obsahuje jednak teoretické predmety, ale aj precvičovacie testové aplikácie, ba dokonca – všetky oficiálne otázky a otázky z testov komisárov sme vpracovali aj do GENERÁTORA záverečných testov, ktorý generuje testy z náhodných otázok v štruktúre presne simulujúcej záverečné testy. Ak si teda pripravujete budúcich kolegov na niektorom inštruktorskom kurze, alebo rozširujete svoj inštruktorský preukaz, ponúkame to najlepšie čo na trhu s učebnými pomôckami máme – našu eAutoškolu! VIAC INFO: (INST): ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ / ROZŠÍRENIE INŠTRUKTORSKÉHO OPRÁVNENIA – ONLINE UČEBŇA JVSCD.sk 2024
  • KOMPLETNE SME PREPRACOVALI VÝUČBOVÉ OBSAHY PRE VEDÚCICH DOPRAVY A PREVÁDZKOVATEĽOV v CD – obdobnej rozsiahlej generálky sa dočkali aj budúce odborne spôsobilé obsahy k príprave na štátne skúšky v cestnej doprave. Desiatky výučbových aplikácií s teóriami, legislatívou, ale aj precvičovacie testy, ebooky so súhrnom otázok, vás spoľahlivo pripravia. VIAC INFO: (PCD): PRÍPRAVA NA SKÚŠKY VEDÚCEHO DOPRAVY A PREVÁDZKOVATEĽA V CESTNEJ DOPRAVE – ONLINE UČEBŇA JVSCD.sk 2024

Kolegovia, rokom 2023 završujeme niekoľkoročné hektické úsilie pri vybudovaní komplexného uceleného vzdelávacieho systému pre všetky oblasti cestnej dopravy, vrátane nás, autoškolákov a prevádzkovateľov školiacich stredísk KKV a výcvikových zariadení SKVZA. ,,Byla to jízda“, povedal by český klasik.

Spočiatku, v roku 2014, to mala byť relatívne malá online učebňa pre autoškoly, prvá na Slovensku. Tá aj vznikla a tešila sa priaznivému prvotnému ohlasu, aj napriek chybám a chybičkám a ich opravám za behu. Mnohí z vás ste s nami úúúplne od začiatku – a dnes je vás viac ako dve tretiny všetkých AŠ a skoro všetky školiace strediská KKV na Slovensku. Niektorí ste aj odišli, ale niektorí ste sa aj vrátili. Veľmi si vás všetkých vážime))).

Zároveň sme však reflektovali aj na ďalšie vaše požiadavky, hlavne k výučbe teórií pre veľké skupiny vodičských oprávnení a kurzov KKV, kde dlhodobo absentovali učebné pomôcky a dnes sú na svete u nás, ako jediná možnosť na Slovensku. Z malej online učebne vznikol Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave s ambíciou previesť digitalizáciu vzdelávania vo všetkých oblastiach cestnej dopravy.  O jej obsahu a rozsahu sa nemusíme rozpisovať – na úvodnej stránke www.jvscd.sk vidíme všetko )))

Technologicky a štrukturálne teda už bežíme na plný výkon. V roku 2024 nás čakajú niektoré ďalšie práce – napríklad budeme animovať vlastné križovatky, natočíme vlastné vzdelávacie videá do predmetov pre VO a KKV a momentálne nám už beží proces akreditácie semestrálneho vzdelávacieho programu Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave. Popritom samozrejme denne budeme dbať na všetky obsahové aj legislatívne aktualizácie, technická a výučbová podpora vzdelávania atď atď.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2024. Prajeme vám veľa osobných a pracovných úspechov. A i keď je aktuálne pre mnohých dosť neľahká doba, majme na pamäti poučku dobrých  manažérov – každé obdobie krízy (zima ekonomického cyklu)  je vynikajúcim obdobím pre investovanie do vnútorného rozvoja, vzdelávania, technológií a digitalizácie každej firmy. A bez nej to nepôjde ani v autoškoláctve.

Prajem všetko fajn!
Jaroslav Verlík