FEBRUÁR 2024 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

Na mesiac február sme pre vás pripravili hneď dve veľmi zaujímavé nové funkcie:

Integrácia služby umelej inteligencie Microsoft Copilot AI

Do prostredí našich výučbových aplikácií systému JVSCD.sk postupne začíname integrovať službu umelej inteligencie Microsoft Copilot AI. Copilot AI (ale aj iné tzv. modely umelej inteligencie) sú skvelí osobní asistenti pri výučbe v učebniach, ale aj u žiakov v mobiloch. Postačí vám k tomu bezplatné konto Microsoft. Učitelia, ale aj samotní žiaci sa môžu priamo počas výučby pýtať na doplnkové otázky k študovanej téme a AI vypíše širší text, odkazy na ďalšie zdroje a podobné otázky pre ďalšie doplnenie. Neustále vás nabáda ku komunikácii, navrhuje a odpovedá. To všetko je super, či už vyučujete ako učiteľ na projektore v učebni, alebo sa vaši žiaci učia samostatne a pýtajú sa na čokoľvek AI v mobiloch v žiackych kontách. Náhľad a fungovanie vyskúšajte v demoukážkach na úvodnej stránke systému: JVSCD Demoukážky 11.014. Viac info ako ovládať AI v našich aplikáciách, nájdete tu: >> Používanie umelej inteligencie služby Microsoft Copilot AI v prostredí JVSCD.sk 

Jazykové verzie EBOOKOV ku kurzom KKV so záverečnými otázkami

V uplynulých dňoch sme do predmetu KKV do časti k testovaniu a prípravám na záverečné skúšky pridali štyri nové jazykové verzie ebookov so súhrnom záverečných otázok na skúšky – jednu sadu pre nákladnú a druhú sadu pre autobusovú dopravu. Jazykové verzie majú napomôcť zahraničným vodičom na kurzoch KKV k lepšiemu pochopeniu tém a kvalitnejšej príprave. nájdete tu: (KKV-AD:140/280): EBOOKY: KOMPLETNÉ ZÁVEREČNÉ TESTOVÉ OTÁZKY – SÚHRN – UA, EN, HU, RU – ONLINE UČEBŇA JVSCD.sk 2024

ver –