PRE AUTOŠKOLY A ŠKOLIACE STREDISKÁ KKV

Centrum digitálnej výučby a elearningu (CDVaE) pri eAutoškole.sk poskytuje  možnosť zmluvne realizovať pre vašu autoškolu pravidelnú teoretickú prípravu žiakov až do 50% z objemu teoretických hodín na vodičských kurzoch, s následným realizovaním zápisu hodín žiakmi formou kontrolných otázok elearningu v systéme JISCD.

AKO TO PREBIEHA?

 • Kontaktujte nás. Uzavrieme  s vašou AŠ / ŠS KKV riadnu zmluvu o spolupráci a lektorskej činnosti – disponujeme: živnosť, inštruktorské oprávnenie AM,B,C,D,T a lektorská odborná spôsobilosť pre výučbu kurzov KKV v plnom rozsahu.
 • Vašim žiakom vytvoríme v online učebni eAutoškola.sk / JVSCD.sk výučbové žiacke kontá, alebo priradíme existujúce,
 • Zorganizujeme so žiakmi online zácvikové stretko, kde si overíme účasť, zacvičíme žiakov do používania nášho online systému a učenia sa v ňom,
 • Žiaci od nás dostanú rozpis výučby tých tém, ku ktorým si neskôr budú realizovať kontrolné otázky pre zápis hodín elearningom v systéme JISCD,
 • V zadaných časových intervaloch budeme kontrolovať v systéme absolvovanosť výučbových aplikácií žiakmi a zasielať im nové linky na výučbu lekcií podľa rozpisu a oficiálnej učebnej osnovy kurzu, v ktorom je ten-ktorý žiak,
 • Žiaci budú mať nepretržitú technickú podporu aj dohľad a pomoc inštruktora pre prípad potreby, vrátane živých online konzultácií, aby bola výučba kvalitná a efektívna,
 • V závere celej aktivity (a po kontrole absolvovanosti v online učebni) opäť zorganizujeme online stretko a žiakov znavigujeme do štátneho systému JISCD, kde si vo svojich kontách každý z nich absolvuje kontrolné otázky k tým lekciám a učivu, ktoré absolvovali s nami. Systém JISCD tak automaticky žiakom započíta absolvovanie elearningovej zložky výučby legislatívne predpísaným spôsobom.

CENA SLUŽBY:

 • 28 € / žiak / od zápisu, prípravy, až po riadne zapísaný objem do 50% hodín výučby podľa platnej legislatívy
 • minimálny počet žiakov v skupine: 5

>> Online objednávka

SÚČASŤOU SLUŽIEB CDVaE SÚ:

 • plná technická a výučbová podpora vzdelávania,
 • zaškoľovanie a nasadenie priamo u vás, alebo online,
 • aktualizačné webináre.

POZNÁMKA: Táto vzdelávacia služba žiadnym spôsobom neodporuje oficiálnej legislatíve pri výučbe teórií žiakov na vodičských kurzoch a kurzoch KKV. Žiadnym spôsobom nerealizujeme aktivity v mene iného lektora, ani inak narúšajúce postupy. 


INDIVIDUÁLNE DOUČOVANIE
Pre žiakov v autoškolách, ktorí z rôznych dôvodov potrebujú pri štúdiu teórií a príprave na skúšky individuálnu pomoc, ponúkame možnosť individuálneho doučovania. V prípade záujmu nás kontaktujte a dohodneme si podrobnosti.

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk


CENTRUM DIGITÁLNEJ VÝUČBY A ELEARNINGU
– zahŕňa ucelené riešenie digitalizácie vašej výučby:

eAUTOŠKOLA.sk je súčasťou portálu Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave

 • eDOPRAVCA.sk (zákonne povinné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (centrum digitálnej výučby a elearningu pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • eAKADÉMIA.sk (kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre stredné školy)
 • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave)

Zároveň vydávame online magazín:

 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).