Priatelia, digitalizujte, inovuje, modernizujte! Okrem možností vyučovať s eAutoškolou na projektore v učebni, či na online hodine učiteľmi a inštruktormi, sme pre vás pripravili ešte niečo veľmi užitočné!

K vášmu kontu existujúcej ročnej licencie dopĺňame zriadenie ďalších prístupových kont – takzvané žiacke kontá. Konto ročnej licencie teda bude slúžiť iba pre zmluvných inštruktorov a lektorov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV a žiacke kontá zasa poskytnete zmluvným žiakom vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV, ako osobnú učebnú pomôcku.

Výhody spojeného riešenia ročná licencia + žiacke kontá

  • žiacke kontá sú ako keby celoročne dostupné digitálne a multimediálne učebnice pre žiakov
  • vaši žiaci sa budú učiť z rovnakých výučbových podkladov, z akých prezentujú inštruktori a učitelia na hodinách teórií, čo umožňuje synchronizovať prípadné dovzdelávanie žiakov pre neúčasť, k opakovacím hodinám, príprave na absolvovanie náhrady výučby elearningom, opakovacím a záverečným testovaniam, príprave k záverečným skúškam atď.
  • žiacke kontá nie sú jednorázové (na konkrétne meno), ale sú celoročne znovupoužiteľné, teda po skončení kurzu jedného žiaka vám konto resetujeme a môžete ho priradiť inému – dokážete tak jediné konto priradiť aj 3-4 žiakom v roku )))
  • môžete si vybrať:
    • základné žiacke kontá (samostatné mená a heslá, prístup žiakov k všetkým obsahom ročnej licencie), alebo
    • rozšírené žiacke kontá (samostatné mená a heslá, prístup žiakov k všetkým obsahom ročnej licencie, prístup inštruktora k  záznamom a priebehu študijných aktivít žiakov v ich kontách + reset kont pre nových žiakov podľa potreby po celý rok).

Počet a typ žiackych kont je plne na vás – objednávajte podľa priebežného počtu žiakov v autoškole.

ŽIACKE KONTÁ – INFORMÁCIE A CENY
Počet kont / Typ konta Cena
Žiacke kontá – základné
Minimálny počet kont k ročnej licencii – balíček
Celoročné používanie viacerými žiakmi v roku
Reset a priradenie inému žiakovi
7  €/konto/rok
5 kont/35 €/rok
áno
bezplatne
Žiacke kontá – rozšírené
Minimálny počet kont k ročnej licencii – balíček
Celoročné používanie viacerými žiakmi v roku
Záznamy študijných aktivít v ŽK
Reset a priradenie inému žiakovi
12 €/konto/rok
5 kont/60 €/rok
áno
áno
bezplatne
Maximálny počet kont a balíčkov neobmedzene
Množstevné zľavy pri vyššom počte kont áno, dohodou

>> Online objednávka

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk