Okrem možností vyučovať s eAutoškolou na projektore v učebni, či na online hodine, sme pre vás pripravili ešte niečo veľmi užitočné!

K vášmu kontu existujúcej ročnej licencie dopĺňame novú možnosť– zriadiť si ďalšie prístupové kontá, takzvané žiacke kontá. Konto ročnej licencie bude slúžiť iba pre zmluvných inštruktorov a lektorov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV a žiacke kontá zasa poskytnete zmluvným žiakom vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV, ako osobnú učebnú pomôcku.

Výhody spojeného riešenia ročná licencia + žiacke kontá

  • vaši žiaci sa budú učiť z rovnakých výučbových podkladov, z akých prezentujú inštruktori a učitelia na hodinách teórií, čo umožňuje synchronizovať prípadné dovzdelávanie žiakov pre neúčasť, k opakovacím hodinám, príprave na absolvovanie náhrady výučby elearningom, opakovacím a záverečným testovaniam, príprave k záverečným skúškam atď.
  • žiacke kontá nie sú jednorázové (na konkrétne meno), ale sú celoročne znovupoužiteľné, teda po skončení kurzu jedného žiaka vám konto resetujeme a môžete ho priradiť inému – dokážete tak jediné konto priradiť aj 3-4 žiakom v roku )))
  • môžete si vybrať základné žiacke kontá (samostatné mená a heslá, prístup žiakov k všetkým obsahom ročnej licencie), alebo rozšírené žiacke kontá (samostatné mená a heslá, prístup inštruktora k  záznamom a priebehu študijných aktivít žiakov v ich kontách, prístup žiakov k všetkým obsahom ročnej licencie, reset kont pre nových žiakov podľa potreby po celý rok).

Počet a typ žiackych kont je plne na vás – objednávajte podľa priebežného počtu žiakov v autoškole.

ŽIACKE KONTÁ – INFORMÁCIE
Počet kont Cena
Cena žiackeho konta – základné 7 €/konto/rok
Cena žiackeho konta -rozšírené 12 €/konto/rok
Minimálny počet kont – balíček 10 kont/70€/rok
Maximálny počet kont a balíčkov neobmedzene
Celoročné používanie viacerými žiakmi v roku áno
Množstevné zľavy pri vyššom počte kont áno, dohodou
Reset a priradenie inému žiakovi bezplatne

>> Online objednávka

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk