Kolegovia, nakoľko sa vo zvýšenej miere zaujímate o možnosť používania online učebne eAutoškola.sk rozšíreným spôsobom – teda okrem výučby teórií na projektore v učebni či online hodine, aj pre potreby dištančného a elearningového vzdelávania vašich žiakov, k ich samoštúdiu, prípravám na skúšky, testovaniu a podobne – pripravili sme pre vás niečo veľmi užitočné!

K vašej existujúcej ročnej licencii dopĺňame novú možnosť – zriadiť si ďalšie prístupové kontá, takzvané žiacke kontá. Konto ročnej licencie – teda učiteľské konto – bude slúžiť teda iba pre zmluvných inštruktorov a lektorov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV a žiacke kontá zasa iba pre zmluvných žiakov vašej autoškoly / školiaceho strediska KKV.

Výhody sú obrovské:

  • vaši žiaci sa budú učiť z rovnakých výučbových podkladov, z akých prezentujú inštruktori na hodinách teórií, čo umožňuje synchronizovať prípadné dovzdelávanie žiakov pre neúčasť, k opakovacím hodinám, testovaniam, príprave k záverečným skúškam atď.
  • žiacke kontá nie sú jednorázové (na konkrétne meno), ale sú celoročne znovupoužiteľné, teda po skončení kurzu jedného žiaka vám konto resetujeme a môžete ho priradiť inému -dokážete tak jediné konto za 7 € priradiť aj 3-4 žiakom v roku )))

Ceny ani spôsob používania konta ročnej licencie M alebo M+V+KKV, sa nemenia a teda, komu vyhovuje doterajší spôsob používania eAutoškoly.sk, môže pri ňom naďalej zostať. Ak však budete chcieť využívať aj žiacke kontá, cena za zriadenie a prevádzku každého z nich je 7 € na celý rok, bez obmedzenia počtu jeho používateľov / žiakov vašej autoškoly / účastníkov kurzov KKV.

Počet žiackych kont je plne na vás – objednávajte podľa priebežného počtu žiakov v autoškole. Základný balíček je po 10 kont.

ŽIACKE KONTÁ – INFORMÁCIE
Počet kont Cena
Cena žiackeho konta 7 €/konto/rok
Minimálny počet kont – balíček 10 kont/70€/rok
Maximálny počet kont a balíčkov neobmedzene
Celoročné používanie viacerými žiakmi v roku áno
Reset a priradenie inému žiakovi bezplatne

>> Online objednávka

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk