eAUTOŠKOLA.sk
centrum digitálnej výučby a elearningu
pre autoškoly a školiace strediská KKV

Technická podpora – ročné licencie, žiacke kontá:

Marek SIVÁK – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
marek.sivak@eautoskola.sk
tel. +421 949 592 241
inštruktor autoškoly, lektor BOZP, REF, PCD
technická podpora online systému JVSCD.sk
správa sociálnych sietí

Produktové informácie, zaškoľovanie u klienta – online učebňa:

Jaroslav VERLÍK – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
info@jvscd.sk
tel. +421 948 203 003
inštruktor autoškoly, lektor kurzov KKV,
produktový manažér systému JVSCD.sk

Zastúpenie – Slovenská republika:
DIGITAL PRO s.r.o.
Wurmova 9, Košice, 04023, SR
IČO: 50719726
info@digitalpro.sk

Naše vzdelávacie produkty a služby v cestnej doprave JVSCD.sk – JEDNOTNÝ VZDELÁVACÍ SYSTÉM V CESTNEJ DOPRAVE:

ONLINE UČEBŇA JVCSD.sk:
www.jvscd.sk
info@jvscd.sk

ODBORNÉ PORTÁLY A SLUŽBY SYSTÉMU

eDOPRAVCA.sk
Odborná spôsobilosť vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave
info@edopravca.sk
www.edopravca.sk

eVODIČ.sk
Kurzy KKV a odborné školenia pre vodičov z povolania
info@evodic.sk
www.evodic.sk

eAUTOŠKOLA.SK
Centrum digitálnej výučby a elearningu
pre autoškoly a školiace strediská KKV
info@eautoskola.sk
www.eautoskola.sk

eAKADÉMIA.sk
Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave
Online učebňa pre dopravné školy
info@eakademia.sk
www.eakademia.sk

eDISPEČING.sk
Digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk

Zastúpenie – SR:
DIGITAL PRO s.r.o.
Wurmova 9
04023, Košice
IČO: 50 719 726

ONLINE MAGAZÍN Z DOPRAVY:

Veterány.EU
najčítanejší spravodajský portál
o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR
info@veterany.eu
www.veterany.eu

Be the first to comment

Leave a Reply