Neprehliadnite:

O nás

Online učebňa eAutoškola.sk je na Slovensku prvý moderný interaktívny vzdelávací portál pre všetkých žiakov všetkých autoškôl, vodičov z povolania a prevádzkovateľov v osobnej aj nákladnej cestnej doprave a taxislužbe.  Je ideálnou učebnou pomôckou napríklad:

 • Ako interaktívna výuková pomôcka do učebne:
  • k premietaniu obsahov na projektore (ustanovenia zákona, značky, animované križovatky, testy, edukačné filmy a seriály, aplikácie typu otázky a odpovede, interaktívne karty…)
  • k spoločnému testovaniu či riešeniu križovatiek na projektore (živé interaktívne hodiny)
  • k samostatnej práci žiakov na hodinách teórie v učebni
 • Ako skvelá učebná pomôcka pre žiakov do mobilov/tabletov a na doma
  • všetky obsahy žiaci môžu používať zároveň aj doma a učia sa kdekoľvek, kedykoľvek,
  • nič netreba sťahovať ani inštalovať, všetky testy a multimédiá bežia online z netu,
  • spolu už 202 online aplikácií – doslova od A po Z všetko,
  • učia sa doma z toho istého čo v učebni – zadajte im preto úlohy, zapojte ich, vzdelávajte moderne a interaktívne,
 • Ako skvelá učebná pomôcka pre prípravu na odborné spôsobilosti v cestnej doprave:
  • výkladové aplikácie, otázky a odpovede na skúšky, cvičné testy, ebooky…

I keď poskytujeme kompletné profesionálne výukové obsahy pre všetky autoškoly k všetkým druhom výcvikov, ako jediní na Slovensku ponúkame výukové obsahy špeciálne pripravované aj pre ,,veľké skupiny“ C,D,E,T, ďalej pre kurzy k získaniu odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy, prevádzkovateľov a vodičov v osobnej a nákladnej doprave (kurzy KKV), ako aj kurzy pre prípravu na získanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy, prevádzkovateľov a vodičov vozidiel taxislužieb, či školenia vodičov referentských vozidiel a ďalšie vzdelávacie aktivity.

eAutoškola SK je teda vzdelávacím pomocníkom:

 • k získaniu vodičského oprávnenia akejkoľvek skupiny v autoškolách,
 • k príprave na preskúšania vodičov, k záverečným skúškam…
 • k príprave na získanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave, taxislužbe, cestnej doprave a kurzom KKV,
 • k získaniu alebo predĺženiu platností preukazov odbornej spôsobilosti  vodičov z povolania,
 • k flotilovému a firemnému vzdelávaniu v doprave,
 • k voľnému priebežnému testovaniu a vzdelávaniu (sebavzdelávanie),
 • k dopravnej výchove na školách,
 • k iným vzdelávacím aktivitám.

Portál sa skladá z dvoch komponentov:

Spravodajská časť (Aktuality a články)

Voľne dostupný spravodajský a komunitný priestor, v ktorom nájdete pravidelne aktualizované články, aktuality, legislatívu, tipy, zaujímavosti a mnohé náučné obsahy, ktoré súvisia s autoškoláctvom a cestnou dopravou. Táto časť portálu má zároveň aj istý popularizačný akcent v súvislosti s podporou a propagáciou bezpečnosti na cestách, vedením k zodpovednosti a celkovej  spôsobilosti všetkých účastníkov v cestnej premávke.

Odborný vzdelávací portál  (Online učebňa)

Obsahuje kompletnú výuku vo forme multimediálnych materiálov (najmä hovorené multimediálne prednášky a prezentácie, animácie a videá, interaktívne cvičenia, dopravné situácie, elektronické testy, precvičovacie aplikácie  a pod.). Online učebňa je štruktúrovaná do PREDMETOV, ktoré obsahujú tématické aplikácie a pokrývajú kompletnú multimediálnu výuku pre príslušné vzdelávacie zámery. Kompletný prehľad obsahov nájdete v sekcii >> Kompletný prehľad obsahov online učebne.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!
Prajeme vám príjemné a užitočné chvíle na tomto portáli.

Jaroslav Verlík, inštruktor, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@eautoskola.sk
www.eautoskola.sk