Z redakčnej kuchyne: ,,Varí sa“ ďalšia generácia vzdelávacích obsahov eAutoškoly

Vážení klienti aj všetci ostatní záujemcovia o moderné a interaktívne vzdelávanie, v tomto období náš tím pristupuje k vývoju ďalšej generácie našich vzdelávacích obsahov na online učebni eAutoškoly.  Náš cieľ je jasný – hodláme ešte viac skvalitniť a obohatiť naše obsahy, ale zároveň nám ide aj o užívateľské a vizuálne napredovanie, hlavne v otázke prehrávania obsahov naprieč zariadeniami.

K vývoju obsahov sme si zaobstarali úplne novú platformu, na ktorej nás teší, že je v súčasnosti podľa svetových odborníkov tým najkvalitnejším behovým prostredím, aké je v súčasnosti na technologickom trhu dostupné. Počas testovania sme dospeli k názoru, že tomu tak skutočne je – nová generácia obsahov eAutoškoly sa totiž prehráva ABSOLÚTNE korektne na rôznych zariadeniach, operačných systémoch, verziách webových prehliadačov a to od stolových počítačov, cez notebooky, až po tablety, smartfóny a mobilné telefóny. Obsahy sa responzívne prispôsobujú rôznym veľkostiam obrazoviek a parametrom zariadení. Podporujú vysoké rozlíšenie a hladký beh. Skvelé!

Pozrite si ukážku novej generácie eAutoškoly:

EA_2016

Okrem bohatého množstva obsahov v rôznych formách, multimédií a interaktívnych vzdelávacích objektov sme do eAutoškoly napríklad najnovšie implementovali aj možnosti digitálnych zvýrazňovačov – teda pera, gumy a ostatných pomôcok – ktoré vám umožnia skvelo a pohodlne používať obsahy eAutoškoly nielen žiakmi doma v ich počítačoch, tabletoch alebo mobilných zariadeniach, ale aj premietaním všetkých obsahov eAutoškoly aj na projektore v učebni, alebo interaktívnej tabuli, kde ako inštruktor môžete interaktívne spúšťať audio, video, 3D animácie, navigovať hodinu podľa ľubovôle buď ovládačmi v spodnom playbare, alebo bočnom postrannom menu a k výkladu používať aj spomínané zvýrazňovače.

Ešte krátka poznámka k obsahom – v tejto generácii obsahov eAutoškoly plánujeme vymieňať ilustračné obrázky za konkrétne grafiky a ak sa nám uvoľnia kapacity, radi by sme začali aj s implementáciou vlastných natočených videí, situačných animácií a podobne. Oveľa vylepšenejšie fungujú testy, hlavne na malých obrazovkách mobilov je to zlepšenie markantné a súvisí s neustálym vývojom na trhu mobilných technológií všeobecne.

Veríme, že vás nové zmeny potešia a pridáte sa k nám aj ďalší. Ročná licencia do eAutoškoly je nastavená naozaj veľmi priaznivo: 15 EUR / mesiac pre akúkoľvek autoškolu a akýkoľvek počet vašich žiakov počas celého roka. Mrknite si našu sekciu Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou, kde nájdete množstvo tipov k rôznemu použitiu obsahov tak, aby ste využili potenciál eAutoškoly na maximum.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!
Tel. 0948 203 003
email: info@mlearning.sk

Be the first to comment

Leave a Reply