SEPTEMBER 2023 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

Priatelia, vitajte späť po lete! Tak ako každoročne, novú pracovnú a vzdelávaciu sezónu otvárame prehľadom noviniek, ktoré pre vás pripravujeme. Čo nás teda čaká?

KONVERZIA OBSAHOV NA VERZIU 2024

September je vždy začiatkom postupnej konverzie vzdelávacích obsahov na nadchádzajúci rok 2024. Budeme počas neho ako vždy odstraňovať a aktualizovať obsahy, dopĺňať funkcionality, ale aj opravovať chybky a chybičky.  Ak máte akékoľvek pripomienky, námety na zlepšenie a podobne, dajte nám prosím vedieť.

ŽIACKE KONTÁ K ROČNEJ LICENCII

Od septembra meníme licenčné podmienky našej online učebne, ktoré vyplynuli z praktickej prevádzky, keď ste konto ročnej licencie poskytovali aj svojim žiakom. Tí sa následne pokúšali meniť pozabúdané alebo zle zadávané heslá, čo sa im samozrejme nedarilo (meniť heslá môžete iba vy ako držitelia licencie). Oddelíme preto konto ročnej licencie na používanie čisto pre inštruktorov a lektorov autoškôl a školiacich stredísk KKV a zavádzame ku každej ročnej licencii povinne aj žiacke kontá. Najnižší možný počet je 5, pričom cena jedného je 7 € na celý rok. Veríme, že ide o nevysoký náklad od 35 € aj pre malé autoškoly na rok, ktorého využitie je však mimoriadne užitočné. Každé žiacke konto je ako keby celoročná digitálna a multimediálna učebnica so všetkým, čo žiaci potrebujú – v mobiloch, tabletoch či notebookoch. Naviac, žiacke kontá sú znovupoužiteľné a možno ich po skončení kurzu jedného žiaka priradiť inému, pričom takto to môžete robiť bez obmedzení počas celého roka platnosti licencie. Viac info o žiackych kontách nájdete tu: >> ŽIACKE KONTÁ K ROČNEJ LICENCII – eAUTOŠKOLA.sk

TABLETY – DIGITALIZUJTE VÝUČBU TEÓRIÍ v AŠ aj SŠ KKV!

Popri spomínaných zmenách zároveň rokujeme aj so známym predajcom digitálnej techniky o mimoriadnych množstevných zľavách na dodávky 10-palcových tabletov pre naše aj vaše učebne a žiakov. Tablety budú v cene už od 70€/kus a budú vyhovovať pre plnohodnotné štúdium obsahov v našej online učebni, ale aj pre ľubovoľné iné bežné používanie. Iba upozorňujeme, že cena tabletov bude konečná pre vás priamo tá od distribútora – nepodieľame sa na cene tabletov žiadnym podielom.
Čím viac tabletov objednáme, tým lepšia cena bude. Ak by ste teda mali záujem vymeniť tradičné učebnice a iné nosiče za digitálne tablety s aktivovanými žiackymi kontami našej online učebne eAutoškola.sk, a tým zapojiť žiakov do modernej aktívnej výučby / prípravy na skúšky, kontaktujte nás na: info@eautoskola.sk alebo tel. 0948 203 003. Jednorázová investícia do digitalizácie vašej učebne teórie sa vám bohato vráti, v kvalite prípravy žiakov aj zjednodušeniu výučbových procesov.
Podrobné informácie, poradenstvo, zaškolenie aj nasadenie do praxe pre vás zrealizujeme!

 

Veríme, že vás nové novinky zaujali a opäť trochu pokročíme v digitalizácii a modernizácii výučby, aj zlepšeniu informovanosti v našej branži. Štatistiky neúspešnosti na záverečných skúškach po novom sú totiž neúprosné, takmer dvojnásobné.  A my sa potrebujeme posúvať a zároveň posúvať kvalitu vzdelávania aj u našich žiakov!

V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať:
Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
info@eautoskola.sk