Otázky a odpovede: Nové typy precvičovacích a vzdelávacích aplikácií

REDAKCIA – Milí klienti, v uplynulých dňoch sme do online učebne nášho portálu umietnili nové typy vzdelávacích aplikácií – typu Otázky a odpovede. V skratke – ide o interaktívne karty s otázkami, ktorých odpovede uvidíte, až keď na ne kliknete. Odpovede sú vypracované tak, ako ich potrebujete ku skúškam, či už k vodičákom, alebo kurzom odbornej spôsobilosti.

V prvej fáze sa môžete z týchto aplikácií priamo učiť, teda prečítate si otázku a rozkliknete si príslušnú odpoveď. V druhej fáze môžete aplikáciu využiť tak, že si prečítate otázku a pokúsite sa odpovedať vlastnými slovami, bez rozkliknutia. Prípadne môžete písať odpoveď na papier. Až následne rozkliknite vypracovanú odpoveď a overte si správnosť, či rozsah vami vypracovanej odpovede.

Aktuálne je k dispozícii séria precvičovacích aplikácií v module Konštrukcia a údržba vozidiel, kde sú vypracované otázky ku skúškam (plus doplnené sú tri vzdelávacie filmy k údržbe automobilov, kontrole vozidla pred jazdou a zopár videoseriálov).  Ďalej sú dostupné precvičovacie Otázky a odpovede aj v novovytvorenom module Odborná spôsobilosť vodičov taxislužiieb, kde sa nachádza 175 vypracovaných otázok a odpovedí zo všetkých tématických oblastí, ktoré pokrýva skúška na získanie odbornej spôsobilosti. Pripravujeme aplikácie pre vodičov, ktorí aktuálne absolvujú vautoškolách kurzy KKV.

Samozrejme, naše aplikácie nie je potrebné inštalovať, spúšťajú sa v bežných webových prehliadačoch a to tak v počítačoch a notebookoch, ako aj v tabletoch, smartfónoch a mobiloch.

Užívajte v zdraví )))

Be the first to comment

Leave a Reply