Experimentálny elektronický test pre autoškoly – možnosti pripomienkovania

Asi nikoho neprekvapíme tvrdením, že v súčasnosti už v rozvinutej Európe naplno beží trend digitalizácie vzdelávania a nasadzovanie elektronických prostriedkov a to aj pri príprave žiadateľov o získanie vodičského preukazu. Táto problematika je nesmierne široká a mohli by sme o nej z rôznych uhlov prakticky donekonečna diskutovať. Nájdu sa zástancovia, nájdu sa odporcovia. To je dobre. Neoddiskutovateľným je len fakt, že dnes sa v zahraničí bežne využívajú elektronické prostriedky nielen k vzdelávaniu, ale aj testovaniu. Prečo? nuž preto, lebo sa osvedčili.

Slovenské autoškolácke testy sú stále na ožmulaných papieroch v učebniach. Slovenské testy (teda ich didaktická forma) majú niekoľko desiatok rokov. Čo je staré nemusí byť zlé. Ale svet sa mení a so zmenami by mali kráčať ruka v ruke aj inovácie. Iná a inak orientovaná vzdelanostná úroveň, spoločenská situácia, informovanosť, rozhľadenosť, aj to všetko sú nové faktory ktoré spôsobujú, že dnešné testovanie je skrátka nedostatočné a vyvetralé. Rovnaké typy otázok, opakujúce sa otázky, predvídateľnosť, situačné memorovanie, fotografické skenovanie… Veď to poznáte všetci.

Doslova ma ohúril istý inštruktor, ktorý mi počas mojich ciest s eAutoškolou za vami, tvrdil, že skúškami z testovania prešiel aj istý spoluobčan, ktorý bol úplne negramotný. Nevedel čítať ani písať. Dokázal si však do pamäte ,,naskenovať“ presný vzhľad otázok a rozloženie otázok na jednotlivých testovacích hárkoch. Je to neuveriteľné ale je to tak – testy urobil úspešne.

Ak to dokáže negramotný spoluobčan, dokážeme to aj všetci ostatní. Pritom dnešné testovanie by mohlo mať úplne inú úroveň. Preto sme sa rozhodli, že iniciujeme zostrojenie prvého experimentálneho elektronického autoškoláckeho testu, ktorý bude mať tieto a ďalšie parametre:

  • Otázky sa nebudú opakovať naprieč testami. V autoškoláctve je dosť problematík, ktoré treba zvládať aj po teoretickej línii a tak je potrebné vylepšiť a rozšíriť set otázok, z ktorých sa skladajú
  • Poradie položiek v odpovediach sa bude pri každom spúšťaní e-testu náhodne premiešavať.  Zamedzí sa tým vizualizovanie správnych odpovedí a tipovanie už pri načítaní prvých dvoch-troch slov otázky…
  • Rozsah textových položkových odpovedí musí byť nastavený na približne rovnakú dĺžku v danej otázke, aby si ,,šikovnejší“ účastníci testovania nevyberali najdlhšiu, či najúradnejšie znejúcu, lebo majú oprávnený predpoklad, že bude správna
  • Je potrebné ,,zrušiť“ pomerne priehľadnú a predvídavú významovú štruktúru položiek odpovedí, o ktorých sa všeobecne vie, že jedna položka je číry blud, jedna obsahuje zjavne nezmyselný fakt + časť správnej odpovede a iba jedna položka je úplne pravdivá, teda správna. Vylučovacou metódou je možné pri troche šikovnosti úspešne absolvovať test aj bez skutočnej teoretickej prípravy
  • Je potrebné konvertovať tradičné unifikované položkové typy otázok typu Jedna správna odpoveď z troch možností, na rôzne ďalšie typy otázok, ktoré nám dnešné moderné technológie umožňujú variovať – napríklad možnosť zvoliť v danej otázke viacero správnych odpovedí, alebo zaradiť ďalšie, úplne iné typy otázok, napríklad: Správnosť výroku, Premiešavačka, Hotspot, Priraďovačka odpovedí, Potiahni a pusť, Vlastná odpoveď a podobne.

Elektronické testovanie prináša rýchly, úsporný a efektívny spôsob testovania, unifikované podmienky a prostredie pre všetkých účastníkov testovania, eliminuje sa možnosť opisovania, zlepšuje správa testov o možnosti automatického vyhodnotenia a archivovania. V neposlednom rade – online obsahy umožňujú takmer okamžitú aktualizáciu, rozšírenia a modifikácie. Chce to iba jediné – správne vystavať digitálny vzdelávací program a vhodne zaradiť tieto nové digitálne prostriedky k tradičnej prezenčnej výuke v učebniach, ktorú nemajú nahrádzať, ale dopĺňať a obohacovať! To je doslova všeobecný chybný mýtus o poslaní a účele digitálnych vzdelávacích obsahov – a mnoho majiteľov autoškôl a inštruktorov sa ich iba zbytočne obáva.

V online učebni eAUTOŠKOLY máme spracovaných všetkých 60 dnes platných oficiálnych testov. Sú hojne využívané žiakmi autoškôl, ktoré u nás majú ročné licencie. Vidíme to v štatistikách prístupov. A to i napriek všeobecnej dostupnosti istej bezplatnej aplikácie do mobilov, ktorej možnosti byť účinné vzhľadom k fyzickej veľkosti mobilných zariadení možno považovať skôr za užitočné hračku na cesty, než softvér na ,,vážne“ testovanie a vzdelávanie sa.

Vyhodnocovanie, počet aj radenie otázok v experimentálnom teste, sú úplne identické s doposiaľ platnými testami a ich metodikou, avšak typy otázok sú nastavené podľa kritérií a variability, o ktorých píšeme vyššie. Ak máte záujem o zaslatie prístupu k testu a jeho pripomienkovanie, budeme veľmi radi. Zašlite nám email na: info@eautoskola.sk

 

Be the first to comment

Leave a Reply