Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou IX. časť: Riadené vzdelávanie žiakov

Ako už istotne viete, bežný licenčný prístup do online učebne eAutoškoly umožňuje nepretržitý prístup vašich žiakov v ľubovoľnom počte a kedykoľvek, k obsahom, ktoré môžu používať podľa vlastnej ľubovôle. Žiaci sa prihlasujú vašim menom a heslom. Je to moderné, efektívne a účinné riešenie pre domáce štúdium vašich žiakov a prípravu na skúšky.

Avšak pre tých z vás, ktorí idú s dobou a chcú o ich domácom štúdiu vedieť ešte viac, ponúkame rozšírenejšiu variantu online vzdelávania a to systém správy a dohľadu  nad vzdelávaním – teda RIADENÉ VZDELÁVANIE. Skrátka – vaše konto môžeme nastaviť na režim, pri ktorom žiaci musia absolvovať (interaktívne klikať, odpovedať, testovať…) vybrané obsahy alebo všetky obsahy a testy s podmienenou úspešnosťou, inak vzdelávací systém nevygeneruje k ich menu certifikát o úspešnom absolvovaní zvolených testov a obsahov eAUTOŠKOLY.  V tomto režime:

  • každý žiak získava samostatný vlastný prístup do eAUTOŠKOLY (teda meno a heslo) a jeho aktivity sleduje vzdelávací systém.
  • všetky klikania, sledovania multimédií, testovania, úspešnosť / neúspešnosť, alebo kompletnosť / nekompletnosť následne exportujeme do grafov a štatistík a ako inštruktor získavate dokonalý prehľad o tom, ktorý účastník kedy, ako a čo študoval.
  • výstupom zo štúdia v riadenom vzdelávaní je už spomínaný certifikát o úspešnom absolvovaní oficiálnych testov a obsahov eAutoškoly.

Pre majiteľov autoškôl a inštruktorov môže riadený dohľad priniesť výraznú úsporu času, námahy aj nákladov, pretože žiaci v tejto forme vzdelávania sú skôr a lepšie pripravení na výcvik v učebni ale hlavne na prax na cestách.

Riadená výučba je však prínosná aj pre samotných žiakov – v rámci zvýšeného užívateľského pohodlia napríklad žiaci využívajú schopnosť jednotlivých modulov a kapitol pamätať si naposledy navštívené časti a pri ďalšom prihlásení a otvorení kapitoly sa vrátiť automaticky na dané miesto. Riadená výučba podporuje sebadisciplínu žiakov a zodpovednosť pri teoretickej príprave a pre praktický výcvik. Žiakom vašej autoškoly môžeme v rámci riadeného vzdelávania zapnúť niektoré funkcie ako vlastné diskusné fórum, kalendáre aktivít, plánovače teórie a jázd, rozvrhy, systém zasielania správ, live chat a podobne. V prípade, ak by ste to s elektronickým vzdelávaním mysleli naozaj úplne profesionálne, poskytujeme aj možnosť zriadiť inštruktorovi v našom systéme práva Učiteľa, ktorý môže dohliadať a manažovať vzdelávanie sám. Zabezpečíme bezplatné odborné zaškolenie!

Bližšie informácie získate na:

Produktová a technická podpora
tel. 0948 203 003
mail: info@eautoskola.sk

Be the first to comment

Leave a Reply