ZAHRANIČIE | Maďarskí autoškoláci získajú štátnu dotáciu na vodičské kurzy

Maďarský parlament koncom júna schválil pre účastníkov vodičských kurzov v krajine dotáciu 25 tisíc forintov ako štátny príspevok k úhrade kurzovného. I keď ide asi iba o desatinu nákladov (vodičák B stojí v Maďarsku cca 800 €, vláda tak vydotuje sumu 80 €), určite by stálo za to zaviesť takúto dotáciu aj u nás. Priniesť by to mohlo niekoľko sprievodných efektov – zlepšila by sa dostupnosť vodičských kurzov pre sociálne slabších. Časť z tejto sumy by mohla prispieť k istému navýšeniu ceny za vodičské kurzy, ktorých ceny sú na Slovensku dlhodobo podhodnotené a to aj v porovnaní s okolitými krajinami.

A viac peňazí v autoškoláctve by mohli reálne priniesť aj tlak na kvalitu výcvikov. Lebo na Slovensku zatiaľ ideme formou represie a vynucovania. Takýto postup nikdy a nikde v histórii nefungoval. Z dlhodobého efektu už vôbec. Autoškoly v snahe ,,vojsť sa“ do aktuálnych trhových cien, totiž logicky šmejdia a snažia sa ušetriť náklady krátením výučby a nezriedka aj praktického výcviku Ale to celé je už na dlhšiu debatu -:)