TIPY A TRIKY | ,,Čarovná“ klávesa F11 k zdieľaniu obrazovky počas výučby

Ak prezentujete v učebni alebo zdieľate online prenosom učivo z akejkoľvek výučbovej aplikácie eAutoškoly, istotne vám príde vhod režim na celú obrazovku (tzv. FULL SCREEN) – v tomto režime sa výučbová aplikácia roztiahne na celú obrazovku a všetky ostatné časti rozhrania webového prehliadača sa skryjú, čo umožní žiakom plne sa sústrediť na obsahy, bez vyrušujúcich prvkov  okolo. Režim full scree aktivujete a deaktivujete veľmi jednoducho:

  1. Otvorte zvolenú výučbovú aplikáciu
  2. Stlačte klávesu F11
  3. Po skončení výučby z aplikácie opäť stlačte F11 a dostanete sa späť do bežného rozhrania.

Ešte malé upozornenie: Namiesto klávesy F11 môžu niektoré webové prehliadače používať klávesu F12. Vyskúšajte u seba a užívajte v zdraví -:)))

Jaroslav Verlík