TIPY A TRIKY | Označovanie absolvovaného učiva a prehľady vždy poruke

V úplne novom prehliadači výučbových aplikácií každého predmetu odteraz nájdete unifikované prostredie – každý predmet sa otvorí a po ľavej strane bude mať zoznam aplikácií. Pri každom názve je okrúhla biela ikonka, ktorá indikuje či je daná aplikácia a teda aj jej učivo už absolvované, alebo ešte nie. Absolvovaná aplikácia sa označí zelenou ikonkou s odfajknutím.

Rovnako tak v hornej časti rozhrania vidíte percentuálny prehľad celkovej absolvovanosti celého predmetu a hneď pod ním číselné vyjadrenie počtu absolvovaných / neabsolvovaných aplikácií predmetu.

Inštruktorom v ročnej licencii ale aj žiakom v žiackych kontách to pomáha udržiavať si prehľad o tom, čo je ešte potrebné naučiť sa. Kliknutím si zväčšite a preskúmajte tento printscreen: