SKVZA | Učme sa prežiť pokračuje aj v sezóne 2021/2022

Predstavenstvo Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl sa na ostatnom zasadaní 6.9.2021 uznieslo, že predĺži licenciu interaktívnej pomôcky Učme sa prežiť na ďalší rok.