PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA | Výučbové aplikácie pre inštruktorov AŠ už dostupné

Ak prevádzkujete školiace a výcvikové stredisko aj pre SKVZA k odbornej príprave inštruktorov AŠ (inštruktorské kurzy) alebo sa pripravujete na záverečné skúšky IK individuálne, máme pre vás v online učebni okrem testových aplikácií ku všetkým predmetom odteraz aj samotné výučbové aplikácie s legislatívou k autoškolám (zákon č. 93/2005 a vyhlášky č. 45/2016) a k humanitným predmetom Pedagogika, Psychológia a Rétorika. Najnovšie pribudla aplikácia Psychológia pre inštruktorov AŠ, ktorá obsahuje kompletné spracovanie tém psychológie so špecifikami pre učiteľov autoškôl, k výučbe na inštruktorských kurzoch a k príprave na záverečné skúšky inštruktorov. Okruhy tém:

  • Všeobecná psychológia – Predmet a základné pojmy, Nervová sústava, Poznávacie procesy, Pamäť, Predstavy, Myslenie, Pozornosť, Citové procesy a stavy,
  • Psychológia osobnosti – Predmet a základné pojmy, Rozumové schopnosti, Inteligencia a pásma, Temperament, Typológie osobnosti, Motivácia a vôľa
  • Pedagogická psychológia – Učenie a únavy, Druhy únavy, Faktory ustatosti, Vzťah Učiteľ – Žiak (požiadavky a úlohy),
  • Psychodidaktika – Predmet a úlohy, Učivo a vyučovací proces, Riadenie vyučovacieho procesu.

Viac info a prehľad výučbových aplikácií predmetu INST:

8 | PREDMET: (INST) – ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ