PF 2022 | Dva malé ale užitočné darčeky na ťažký rok 2022

01.01.2022 – Milí klienti, kolegovia, autoškoláci, asi niet pochýb o tom, že nadchádzajúci rok 2022 bude z viacerých ohľadov ťažkým a opäť turbulentným rokom. K pandémii a jej útrapám sa totiž pridáva neskutočná inflácia a s ňou spojený nárast cien na všetkých vstupoch.

I napriek týmto prognózam je však potrebné, aby sme sa v roku 2022 popasovali so všetkými nástrahami a prekážkami. My v eAutoškole.sk sme premýšľali nad tým, čím by sa dalo prispieť  do spoločného diela, aby boli veci skrátka ľahšie. A došli sme k týmto dvom dobrým správam:

  1. Ceny ročných licencií pre rok 2022 sa nemenia. Naďalej budete mať možnosť zakúpiť si licenciu M pre malé skupiny A,B za 144 €, alebo spojenú ročnú licenciu M+V+KKV pre všetky skupiny A,B,C,D,E,T a kurzy KKV za 240 € ročne. Tieto ceny platia na prvý rok objednávky. Všetky ďalšie predĺženia sú dokonca v stálej klientskej zľave ešte -10%, teda malá ročná licencia vás výjde na 130 € ročne a veľká na 216 € ročne. Túto zľavu sme postupne prinášali už v priebehu roka 2021.
  2. Od 1.1.2022 zavádzame možnosť platiť ročné licencie na dve polročné platby. Ak vám to z akéhokoľvek dôvodu vyhovuje, môžete z ceny vašej ročnej licencie uhradiť len polovicu sumy a druhú uhradíte až o 6 mesiacov. To znamená že polročná platba k ročnej licencii M je 72 € / 6 mesiacov a k veľkej ročnej licencii M+V+KKV je 120 € / 6 mesiacov.

Veríme, že vás táto správa poteší. Našu online učebňu eAutoškola.sk aktuálne používa až 70% všetkých autoškôl a školiacich stredísk na Slovensku. Naviac, k tomuto portálu rozbiehame sesterský portál eVodič.sk, kde ponúkame pre vodičov z povolania školenia a vzdelávanie – najmä veľké vodičáky, kurzy KKV a školenia KKV. K týmto účelom hľadáme po celom Slovensku partnerské školiace strediská, ktorým budeme zmluvne ,,dodávať“ klientov na vodičáky C,D,E,T a kurzy KKV.

Prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle v našej branži pokojné sviatky a úspešný štart do nového roka!

Jaroslav Verlík