OZNAM | Tri extrémne užitočné vylepšenia online učebne

Vážení klienti eAutoškoly.sk, v uplynulom období  sme v online učebni vykonávali niekoľko vylepšení, ktoré vám zjednodušia prácu so žiackymi kontami ale aj výučbou a používaním online učebne ako takej. Ide najmä o tieto

TRI EXTRÉMNE ZJEDNODUŠENIA A VYLEPŠENIA:

– ZRÝCHLENIE: Výučbové aplikácie sme preklopili do verzie 2022 – v rámci priebežnej údržby sme optimalizovali ich kódovú bázu a appky dnes bežia až 4-krát rýchlejšie než v uplynulých rokoch! Samozrejme, vždy sa pritom odstraňujú obsahové nepresnosti, chybné správanie a podobne.

– ODTERAZ NA JEDINÝ KLIK!!!: Správa žiackych kont a Záznamy dištančného štúdia v žiackych kontách. Aby ste sa viac nemuseli preklikávať v admin rozhraní k dátam o tom, či si vaši žiaci preštudovali učivo, ktoré ste im zadali na dištančné štúdium, odteraz máte v hlavnom menu online učebne pri tlačítku PRIHLÁSIŤ SA / ODHLÁSIŤ SA dve nové tlačíka a to: SPRÁVA ŽIACKYCH KONT a ZÁZNAMY DIŠTANĆNÉHO ŠTÚDIA V ŽIACKYCH KONTÁCH. Obe vás na jediný klik privedú priamo tam kam majú. V Správe žiackych kont v časti Zoznam žiakov odteraz môžete svojim žiackym kontám upravovať meno, priezvisko, email, ba dokonca im priradiť aj osobné číslo žiaka z JISCD (použiteľné aj ako prihlasovací údaj) a po ukončení vodičského kurzu dáta jednoducho resetovať a priradiť konto inému žiakovi. V Záznamoch dištančného štúdia v žiackych kontách odteraz na jediný klik vidíte ihneď zoznam žiakov, priradené premety a ich témy, s percentuálnou mierou ich rozštudovanosti alebo absolvovanosti.

– SPREHĽADNENIE: Až doteraz boli výučbové témy pre vodičské skupiny A a B organizované v spoločných predmetoch. To je už minulosťou – obsahy predmetov TVV, NVÚ a OP pre sk. A aj B sú odteraz rozdelené do svojich samostatných častí. Zjednoduší vám to analýzu dištančných aktivít aj pri výučbe žiakov na projektore / zdieľanej obrazovke. Samozrejme, obsahy pre veľké autá C,D,E,T sú takisto vo vlastnej časti.

Oboznámenie sa so zmenami vám zaberie 10-15 minút a určite to stojí za to. Ak potrebujete zaškolenie k žiackym kontám, alebo si ich chcete vyskúšať ako noví klienti, prípadne ak chcete dištančnú výučbu kompletne prenechať na mňa, vrátane výučby a správy žiakov, kontaktujte ma!

Jaroslav Verlík
inštruktor autoškoly | lektor kurzov KKV
produktový manažér systému JVSCD.sk a eAUTOŠKOLA.sk

info@eautoskola.sk 
tel. 0948 203 003