ONLINE WEBINÁR | Ako čítať záznamy dištančného štúdia v žiackych kontách

Vážení klienti, na deň 2.4.2021 od 11.30 hod. sme pre vás pripravili živý online webinár, na ktorom sa podrobne oboznámite s čítaním a používaním záznamov o dištančnom štúdiu v žiackych kontách našej online učebne. Ak máte k svojej ročnej licencii zakúpené aj žiacke kontá a chcete sa v nich efektívne pohybovať a overovať si, či vaši žiaci absolvovali alebo neabsolvovali zadané učivo, neváhajte a prihláste sa emailom na: info@eautoskola.sk. Krátko pred začiatkom webinára vám zašleme link na prihlásenie sa. Online prenos prebehne cez aplikáciu Google Meet a nie je potrebné nič inštalovať. Overte si pred začiatkom funkčnosť zvukov vo vašom počítači. Webinár je pre všetkých bezplatný.

Teším sa na vás!
Jaroslav Verlík