OKTÓBER 2022 | Cvičné testy a testové otázky v našej online učebni

Vážení autoškoláci, v ostatnom čase ste určite počuli o pripravovaných zmenách pri záverečných skúškach v autoškole. Podľa legislatívnych návrhov sa doterajšie ,,papierove“ záverečné testy po 1.1.2023 nahradia elektronickým testovaním pomocou náhodne vygenerovaných testov v testovacích miestnostiach na polícii. Počet otázok sa má zvýšiť na 40 / test a pribudnú aj otázky z bezpečnej jazdy, či teórie vedenia vozidla. Celkový súhrnný počet otázok z ktorých sa budú žiaci pripravovať tak stúpne na cca 1500.

Touto cestou by sme vám radi oznámili, že v online učebni eAutoškola.sk máte už dnes dostupný predmet OP – Opakovacie cvičné tématické testy z predmetov PCP/KRZ/DZZ, ZBJ, TVV/OV a NVÚ/PÚ – a to pre žiadateľov všetkých skupín VP A,B,C,D,E,T. Súčet otázok sa pohybuje pri zmienenom počte 1500 otázok. Už dnes si teda môžete vyskúšať a oboznámiť sa s otázkami, ktoré tvoria základ pripravovanej testovej bázy – hlavne v témach ktoré na záverečných skúškach doteraz neboli.

Zatiaľ nevedno, či ministerstvo zverejní znenia otázok zo všetkých skupín, po ich skompletovaní. V každom prípade budeme prípravy na prechod na nový spôsob sledovať a informovať vás o všetkých novinkách. Samozrejme, po schválení štruktúry generovaných testov naše aplikácie upravíme tak, aby ste si mohli vy aj vaši žiaci voľne generovať testy v predpísanej štruktúre a pripravovať sa.

Obsahy predmetu OP na rôzne témy sú tu:

6| PREDMET: (OP – PCP,DZZ,KRZ: skupiny A,B,C,D,E,T):
TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY, DOPRAVNÉ ZNAČKY A KRIŽOVATKY – pre všetky skupiny žiadateľov o vodičské oprávnenia

 6| PREDMET: (OP – M: skupiny A):
TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – TVV, ZBJ, NVÚ – príprava k uznaniu výučby formou elearningu – motocykel

 6| PREDMET: (OP – M: skupiny B):
TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – TVV, ZBJ, NVÚ – príprava k uznaniu výučby formou elearningu –osobný automobil

6| PREDMET: (OP – V: skupiny C,D,E,T):
TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – TVV, ZBJ, NVÚ – príprava k uznaniu výučby formou elearningu – nákladný automobil, autobus, prípojné vozidlá, traktor