OKTÓBER 2023 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

Októbrový prehľad zmien v našom online vzdelávacom systéme sa nesú najmä v znamení dvoch noviniek – vytvorili sme pre vás generátory záverečných testov pre kurzy v predmete 13. KKV, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti vodičov z povolania  a v predmete 14. INST k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti inštruktorov autoškôl.

GENERÁTOR ZÁVEREČNÝCH TESTOV pre kurzy KKV – generátory sú v skutočnosti až dva, jeden pre osobnú / autobusovú dopravu a druhý pre nákladnú dopravu. Účastníci na kurzoch KKV si spúšťaním testovej aplikácie vygenerujú vždy náhodnú sadu 80 otázok zo 4 oblastí (20 otázok z každej), čím sa verne simuluje samotný ostrý záverečný test na skúške. Poznámka: V poslednom období bolo v oficiálnych testoch KKV niekoľko málo otázok vymenených za nové, zatiaľ však nie sú nikde dostupné. Akonáhle ich budeme mať k dispozícii, zapracujeme ich do systému a oznámime to.

GENERÁTOR ZÁVEREČNÝCH TESTOV pre inštruktorské kurzy – ak ste výcvikovým strediskom pre SKVZA alebo si pripravujete v autoškole budúcich kolegov-inštruktorov, prípadne rozširujete inštruktorské oprávnenia, môžete v licencii INST využiť okrem kompletných teoretických podkladov pre inštruktorské predmety na kurzoch IK aj generátor záverečných testov. Aj táto aplikácie verne simuluje otázky a štruktúru záverečných testov. Zapracovali sme doň aktuálne pravidlá cestnej premávky, značky a križovatky a použili doterajšie otázky z predagogiky, psychológie, rétoriky, konštrukcie a údržby ako aj zásad bezpečnej jazdy a teórie vedenia vozidla, všetko z testov komisárov.  Z daných predmetov sa generuje 55 otázok v rovnakej štruktúre ako sú záverečné testy.

Veríme že vás novinky – tentoraz pre školiace strediská KKV a SKVZA – potešili a budete ich používať k príprave na skúšky.