Online učebňa eAutoškola.sk je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci inovatívne vzdelávacie obsahy a celkovú digitalizáciu vzdelávania pre autoškoly a školiace strediská KKV.

Ako jediní na Slovensku máme v online učebni spracované doslova a do písmena všetko – teda nielen ,,staré známe“ výučbové obsahy pre ,,béčkárov“ na vodičských kurzoch, ale aj k vodičským kurzom všetkých ďalších skupín a podskupín C,D,E a T, ďalej ku kurzom KKV (získanie alebo predlženie platnosti kvalifikačnej karty vodiča v rámci povinného základného alebo pravidelného výcviku vodičov).

Bez akejkoľvek nadsázky – s nami  môžete zahodiť za hlavu starosti s učebnými pomôckami, správou licencií, kódov, kupónov, kupovaním či kopírovaním kníh, testov atď. – u nás to budete mať všetko jednom mieste a to formou ročnej licencie, žiackych kont alebo digitálnych lektorských služieb.  Uvedené služby sme zhrnuli do zriadenia Centra digitálnej výučby a elearningu (CDVaE), v ktorom si vyberte tú službu / produkt, ktorá najviac vystihuje vaše predstavy o modernom a efektívnom digitálnom vzdelávaní vo vašej autoškole / školiacom stredisku KKV:

Klientmi portálu sú najmä:

 • autoškoly (ako učebná pomôcka do učební k vodičským kurzom všetkých skupín),
 • žiaci autoškôl (pre samoštúdium do mobilov a tabletov na doma),
 • účastníci kurzov KKV a školiace strediská KKV (k získaniu alebo predĺženiu platnosti tzv. kvalifikačnej karty vodiča v rámci základného a pravidelného výcviku),
 • inštruktori autoškôl (k príprave na inštruktorské skúšky a doškoľovacie kurzy),
 • základné a stredné školy (dopravná výchova),
 • firmy a organizácie (školenia vodičov služobných vozidiel),
 • ostatní záujemcovia.

Odborný vzdelávací portál  (Online učebňa)

Kľúčom k úspešnému a pohodlnému používaniu online učebne je dôkladné oboznámenie sa so štruktúrou a usporiadaním online učebne – ak tento krok nepreskočíte, budete online učebňu používať denne a radi -:) V prípade záujmu vás radi navštívime a vašich inštruktorov bezplatne zaškolíme a poradíme im tipy a triky, ako efektívne využívať online učebňu k svojej práci! Pozrite si aktuálny>> Kompletný prehľad obsahov online učebne.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!
Prajeme vám príjemné a užitočné chvíle na tomto portáli.

Jaroslav Verlík, inštruktor, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@eautoskola.sk
www.eautoskola.sk

Štruktúra nášho systému pre cestnú dopravu:

Portál eAUTOŠKOLA.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • AKADÉMIA.sk – (kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre dopravné školy)
 • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave)

Zároveň vydávame online magazín:

 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply