Online učebňa eAutoškola.sk je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci robustné vzdelávacie obsahy a vzdelávacie služby pre autoškoly a školiace strediská KKV.

Ako jediní na Slovensku máme v online učebni spracované doslova a do písmena všetko – teda nielen ,,staré známe” obsahy pre ,,béčkárov” na vodičských kurzoch, ale aj k vodičským kurzom všetkých ďalších skupín a podskupín C,D,E a T, ďalej ku kurzom KKV (získanie alebo predlženie platnosti kvalifikačnej karty vodiča v rámci povinného základného alebo pravidelného výcviku vodičov).

Bez akejkoľvek nadsázky – s nami  môžete zahodiť za hlavu starosti s učebnými pomôckami, správou licencií, kódov, kupónov, kupovaním či kopírovaním kníh, testov atď. – u nás to budete mať všetko jednom mieste, na jediné meno a heslo, na celý rok a pre všetkých vašich žiakov a inštruktorov bez obmedzenia. Do učební k projekcii, ale aj pre žiakov na doma. Do PC, tabletov aj smartfónov.

Obsahy sú spracované ako online aplikácie s multimédiami. Spúšťajú sa v bežnom webovom prehliadači, netreba teda nič inštalovať. V online učebni nájdete výkladové aplikácie, audiosúbory, videá a videoseriály, obrázky, dopravné náčrty, schémy, popisy, animácie, cvičné aj záverečné testy, opakovacie aplikácie, otázky a odpovede k príprave na skúšky, je tam legislatívna knižnica, digitálne ebooky, skrátka je tam doslova všetko )))

Klientmi portálu sú najmä:

 • autoškoly (ako učebná pomôcka do učební k vodičským kurzom všetkých skupín),
 • žiaci autoškôl (pre samoštúdium do mobilov a tabletov na doma),
 • inštruktori autoškôl (k príprave na inštruktorske skúšky a doškoľovacie kurzy),
 • účastníci kurzov KKV a školiace strediská (k získaniu alebo predĺženiu platnosti tzv. kvalifikačnej karty vodiča v rámci základného a pravidelného výcviku),
 • prevádzkovatelia v osobnej aj nákladnej cestnej doprave (firemné a flotilové školenia),
 • školy a organizácie (dopravná výchova),
 • ostatní záujemcovia.

Odborný vzdelávací portál  (Online učebňa)

Všetky obsahy online učebne sú štruktúrované do Predmetov. Každý predmet následne obsahuje jednotlivé témy, ktoré sú vlastne online aplikáciami, ktoré si stačí otvárať vo webovom prehliadači. Postačí bežné pripojenie na internet.

Kľúčom k úspešnému a pohodlnému používaniu online učebne je dôkladné oboznámenie sa so štruktúrou a usporiadaním online učebne – ak tento krok nepreskočíte, budete online učebňu používať denne a radi -:) V prípade záujmu vás radi navštívime a vašich inštruktorov bezplatne zaškolíme a poradíme im tipy a triky, ako efektívne využívať online učebňu k svojej práci! Pozrite si aktuálny>> Kompletný prehľad obsahov online učebne.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!
Prajeme vám príjemné a užitočné chvíle na tomto portáli.

Jaroslav Verlík, inštruktor, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@eautoskola.sk
www.eautoskola.sk

Štruktúra nášho systému pre cestnú dopravu:

Portál eAUTOŠKOLA.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborné školenia pre vedúcich dopravy a cestných dopravcov),
 • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • eDISPEČING.sk (databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave).

Zároveň vydávame online magazíny:

 • eSPRAVODAJ.sk (legislatívny a informačný sumár zo sveta cestnej dopravy),
 • AUTOŠKOLÁK.sk (profesný portál pre inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl),
 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a podujatiach s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).

Be the first to comment

Leave a Reply