LEGISLATÍVA | Aktuálna príručka k extranetu pre školiace strediská KKV

SKVZA na svojom webe zverejnila aktualizovanú príručku prostredia extranetu pre realizáciu kurzov a školení v školiacich strediskách KKV. Príručka obsahuje kompletné postupy a informácie pre vytváranie kurzov, zápis účastníkov atď.  Materiál je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF a vytlačiteľný:

Príručka pre prostredie extranetu pre školiace strediská (jiscd.sk)