JÚN 2023 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

Aj v júni 2023 vám prinášame prehľad noviniek, aktualizácií a vylepšení v online učebni.

Uplynulý mesiac sa u nás niesol v prvom rade v znamení vylaďovania nových testových aplikácií k príprave žiadateľov o VO na elektronické záverečné skúšky. Ako už viete, získali sme kompletné otázky so správnymi ale aj nesprávnymi odpovednými položkami a umiestnili sme ich do 10 testových cvičných aplikácií, podľa nového tématického rozdelenia otázok. Zároveň sú otázky delené aj podľa vodičských skupín a tak majú vaši žiaci odteraz možnosť prejsť si a pripraviť sa NA VŠETKY otázky, ktoré obsahujú v generátory otázok. Odpadá teda riziko, že na ostrej skúške sa žiakovi zjavia aj také náhodné otázky, ktoré žiaci v generátoroch nevideli.

Okrem toho, že v otázkach nájdeme mnoho pôvodných, je prekvapivo veľa otázok aj nových. Zaujímavosťou sú aj ,,deriváty“ tých istých otázok, v ktorých sa určitá znalosť zisťuje rôzne položenými zneniami otázok, prípadne sa časť znenia otázky preskupuje do niektorej odpovednej položky. Je to také hranie sa so slovíčkami a i keď to na prvý pohľad pôsobí ,,absurdne“, zjavne majú za cieľ pomáhať ,,odmemorizovať“ prípravy na skúšky. Žiaci skrátka musia viac rozmýšľať, neučiť sa naspamäť a podobne.

Keďže všetky otázky sa rozložili do 10 nových tématických okruhov, výrazným spôsobom došlo k preriedeniu tých pôvodných – azda najviac je to vidieť na otázkach z Konštrukcie vozidla a údržby pre veľké skupiny C,D,E,T.

Nová skladba a štruktúra otázok teraz vytvára potrebu zrevidovať učebné osnovy a metodiky, čím sa zrejme bude zaoberať metodická komisia SKVZA, nakoľko učebné obsahy v učebných pomôckach by mali obsahovať tie témy, ktoré sa skúšaním zisťujú v záverečných testoch. Naopak, doterajšie, objemovo a špecializačne premrštené obsahy KÚV pre veľké skupiny by mali byť optimalizované vzhľadom k tématickému záberu otázok, ktoré sú v záverečných. Teraz tam existuje pri porovnaní značná disproporcia. Uvidíme ako sa s tým metodici popasujú.

Druhou júnovou novinkou sú zmeny v záverečných otázkach pre kurzy a skúšky KKV. Zatiaľ čo vodičské otázky máme k dispozícii a výrobcovia učebných pomôcok ich vedia spracovať pre potreby výučby žiakov autoškôl, nové otázky KKV podliehajú z nejakých nepochopiteľných dôvodov ,,režimu utajenia“. Údajne majú zamestnanci pod hrozbou výpovede zakázané otázky ,,posunúť“ učiteľom a školiacim strediskám KKV. Úprimne – je tragikomické a smiešne.  Na jednej strane chápeme snahu o potlačenie efektu memorizácie a ,,prípravy“ absolventov kurzov KKV štýlom ,,opakujte dookola otázky“, na strane druhej, kto chce vyučovať môže a musí – u nás v online učebni máme spracované komplet výučbové témy a aplikácie pre KKV, ktoré sú rozdelené do vzdelávacích cieľov, podľa oficiálne nastavených obsahov. Prečo by k nim nemohli pre úplnosť patriť aj cvičné testy s otázkami podobne ako pre vodičské kurzy?

Uvidíme, či sa otázky nakoniec zverejnia alebo nie. Ak áno, určite ich implementujeme bezodkladne do nášho systému JVSCD.sk. Ak sa niekto k novým otázkam už ,,dostal“, prosíme, zašlite nám ich solidárne, nech to máme všetci pre všetkých )))

V každom prípade, ak máte nejaké pripomienky alebo ste našli chyby, prosíme, kontaktujte nás v ktorej výučbovej apke a ihneď vykonáme nápravu.

Prajem pekný začiatok prázdnin a dovolenkovej sezóny!
Jaroslav Verlík
info@eautoskola.sk