DOPRAVA | V súvislosti s koronakrízou sa zaviedli do praxe nové dopravné značky GREEN LANE – prehľad

Mimoriadné dopravné značky si vyžiadala dopravná situácia v Európe v súvislosti s koronakrúzou. Platia od dnes a stretnete sa s nimi najmä pred hraničnými priechodmi na vybraných úsekoch medzinárodných cestných ťahov v Schengenskom priestore. Budú označovať zelené jazdné pruhy, takzvané GREEN LANE. Polícia bude v prípade kolón uprednostňovať cezhraničnú medzinárodnú dopravu prevážajúcu najmä:

– zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu,
– potraviny,
– pohonné hmoty,
– živé zvieratá a krmivo,
– vstupné produkty poľnohospodárskej výroby,
– poštové zásielky.

Prezídium Policajného zboru pripravilo aj mapu hraničných priechodov v rámci Transeurópskej dopravnej siete.