BEZPEČNOSŤ | Poznáte podrobne mŕtve uhly z pohľadu vodiča nákladiaku?

Nasledujúci obrázok zobrazuje tzv. mŕtve uhly, teda oblasti zorného poľa v celkovom výhľade vodiča, do ktorých vodič za istých okolností a podmienok nevidí. Túto znalosť by mali mať nielen budúci vodiči (konkrétny obrázok dobre poslúži pre názornosť vodičom sk. C,D), ale aj chodci, pracovníci a pomocný personál, aby sa nespoliehali na to, že vodič ich vždy a za každých okolností. vidí. Nie je to tak.