AUTORIDE SK | Meranie kompresie: Aké informácie o stave motora zistí?

Meranie kompresie (kompresných tlakov valcov) je metóda, pomocou ktorej sa zisťujú presné informácie o stave motora. Pomocou merania kompresných tlakov je možné zistiť netesnosti spaľovacieho priestoru jednotlivých valcov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú celý chod motora, jeho výkon, spotrebu paliva, spotrebu oleja, no taktiež aj množstvo vyprodukovaných emisií a ďalšie.

Kompresný tlak je maximálny dosiahnuteľný tlak na konci kompresného zdvihu motora, keď zmes ešte nehorí. Veľkosť kompresného tlaku zavisí od kompresného pomeru, otáčok motora, stupni plnenia valcov a tesnosti spaľovacieho priestoru. Všetky tieto parametre, až na tesnosť spaľovacieho priestoru, sú nemenné a sú dané konštrukciou motora.

Článok dočítate tu: https://autoride.sk/meranie-kompresie-ake-informacie-o-stave-motora-zisti?fbclid=IwAR2TYMC3wigw5iCo_J9pYYobokmeRPSU_8sJeUhupYb0VQ_i5CMbTktlQ3A