Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou XIV. časť: Učiteľské a žiacké kontá – sledovanie a záznamy dištančného vzdelávania

Kolegovia, nakoľko sa vo zvýšenej miere zaujímate o možnosť používania eAutoškoly.sk rozšíreným spôsobom, aj pre potreby dištančného vzdelávania vašich žiakov autoškôl a školiacich stredísk KKV, od júna 2020 pre vás zriaďujeme novú službu. Veľmi nás teší, že máte záujem kontrolovať a sledovať, či sa vaši žiaci aj naozaj učia dištančne a či plnia inštruktormi nariadené úlohy, aby ste s pokojným svedomím mohli manuálne zaznamenať výučbu v systéme JISCD.

Až doposiaľ ste si u nás mali možnosť zaobstarať jediné univerzálne konto pre všetkých inštruktorov a žiakov a používať eAutoškolu.sk voľným spôsobom ako učebnú pomôcku na predvzdelávanie. vzdelávanie v učebni na projekciu, dovzdelávanie, prípravu na skúšky, testovanie atď. Všetky tieto možnosti a funkcie vám samozrejme zostávajú.

K nim ale dopĺňame novú možnosť – zriadiť si v rámci jedinej ročnej licencie viacero prístupových kont, z ktorých jedno bude takzvané učiteľské a ostatné budú žiacke. Učiteľské bude slúžiť iba pre inštruktorov a umožní im okrem štandardných aj doplnkové funkcie – sledovať aktivity v žiackych kontách a absolvovanie / neabsolvovanie zadaného učiva žiakom.  Systém sleduje najmä tieto aktivity v žiackych kontách:

  • dni a hodiny prihlásení sa žiaka do online učebne,
  • stav absolvovania jednotlivých výučbových aplikácií – ak je pri aplikácii zapísaný v kolónke ,,Absolvované na 100%“ dátum a čas, bola aplikácia žiakom úplne absolvovaná. Ak tam dátum nie je, aplikácia bola absolvovaná iba čiastočne alebo vôbec – viac info nájdete na tejto stránke: POKYNY PRE UČITEĽOV AUTOŠKÔL K DIŠTANČNÉMU ŚTÚDIU – JVSCD.sk 2021: NÁSTENKA

Aby sme čo najviac zjednodušili takéto riadené a sledované vzdelávanie, postup bude takýto:

  • v rámci doterajšej licencie alebo novej ročnej licencie vaše konto transformujeme bezplatne na učiteľské,
  • k nemu vám budeme generovať požadovaný počet univerzálne nazvaných žiackych kont, napríklad v tvare: menoautoskoly1@eautoskola.sk, menoautoskoly2@eautoskola.sk atď.
  • každé takéto konto jednoducho priradíte konkrétnemu žiakovi už pri prihlásení sa na kurz a od tej chvíle až do skončenia kurzu bude konto používať iba on. Následne jednoduchým mailom požiadate o reset používaného konta a zmenu hesla a konto môžete obratom priradiť inému žiakovi.

Ceny učiteľského konta (teda ročnej licencie M, M+V+KKV alebo KKV) sa nemenia a teda, komu vyhovuje doterajší spôsob používania eAutoškoly.sk, môže pri ňom naďalej zostať. Ak však budete chcieť využívať aj žiacke kontá, základná cena za zriadenie každého z nich je 12 € na celý rok, bez obmedzenia počtu jeho používateľov / žiakov vašej autoškoly / účastníkov kurzov KKV (tabuľka klientskych množstevných zliav na kontá je nižšie).

Veríme, že vás nové možnosti potešia a získate tak ešte bohatšie možnosti práce so svojimi žiakmi pri vzdelávaní a záznamy ich samostatných aktivít v rámci dištančného vzdelávania.

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať: tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk

TABUĽKA MNOŽSTEVNÝCH ZLIAV – ŽIACKE KONTÁ
Počet kont Cena
Konverzia učiteľského konta bezplatne
1 až 9 12€/konto/rok
10 až 19 10€/konto/rok
20 až 29 8€/konto/rok
30 až 49 6€/konto/rok
50 a viac 4€/konto/rok

Počet žiackych kont je plne na vás – objednávajte podľa priebežného počtu žiakov v autoškole. Jedno žiacke konto môžete priradzovať rôznym žiakom neobmedzene, podľa potreby, po celý rok.