NOVINKA!!! Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou XIV. časť: Učiteľské a žiacké kontá – sledovanie a záznamy dištančného vzdelávania

Kolegovia, máme pre vás predjesennú novinku, o ktorej sme síce hovorili už skôr, avšak tentokrát ju už spúšťame naostro, nakoľko sa o ňu vo zvýšenej miere zaujímate – možnosť používania eAutoškoly.sk rozšíreným spôsobom, aj pre potreby dištančného vzdelávania vašich žiakov autoškôl a školiacich stredísk KKV. Veľmi nás teší, že máte záujem kontrolovať a sledovať, či sa vaši žiaci aj naozaj učia dištančne a či plnia inštruktormi nariadené úlohy, aby ste s pokojným svedomím mohli manuálne zaznamenať výučbu v systéme JISCD.

Až doposiaľ ste si u nás mali možnosť zaobstarať jediné univerzálne konto pre všetkých inštruktorov a žiakov a používať eAutoškolu.sk voľným spôsobom ako učebnú pomôcku na predvzdelávanie. vzdelávanie v učebni na projekciu, dovzdelávanie, prípravu na skúšky, testovanie atď. Všetky tieto možnosti a funkcie vám samozrejme zostávajú.

K nim ale dopĺňame novú možnosť – zriadiť si v rámci jedinej ročnej licencie viacero prístupových kont, z ktorých jedno bude takzvané učiteľské a ostatné budú žiacke. Učiteľské bude slúžiť iba pre inštruktorov a umožní im okrem štandardných aj doplnkové funkcie – sledovať aktivity v žiackych kontách a možnosť exportovať štatistiky o aktivitách ako Excel tabuľky.  Systém sleduje najmä tieto aktivity v žiackych kontách:

  • dni a hodiny prihlásení sa žiaka do online učebne,
  • stav absolvovania jednotlivých výučbových aplikácií – stavy: otvorený, prehliadnutý, ukončený,
  • stav a hodnotenia v testoch – stavy: úspešný (+počet bodov), neúspešný (+počet bodov), nedokončený.

Aby sme čo najviac zjednodušili takéto riadené a sledované vzdelávanie, postup bude takýto:

  • v rámci doterajšej licencie alebo novej ročnej licencie vaše konto transformujeme bezplatne na učiteľské,
  • k nemu vám budeme generovať požadovaný počet univerzálne nazvaných žiackych kont, napríklad v tvare: menoautoskoly1@menoautoskoly.sk, menoautoskoly2@menoautoskoly.sk atď.
  • každé takéto konto jednoducho priradíte konkrétnemu žiakovi už pri prihlásení sa na kurz a od tej chvíle až do skončenia kurzu bude konto používať iba on. Následne jednoducho zmeníte heslo a priradíte konto novému žiakovi.

Ceny učiteľského konta (teda ročnej licencie M, M+V+KKV alebo KKV) sa nemenia a teda komu vyhovuje doterajší spôsob používania eAutoškoly.sk, môže pri ňom naďalej zostať. Ak však budete chcieť využívať aj žiacke kontá, jednorázová cena za zriadenie každého z nich je 12 € na celý rok, bez obmedzenia počtu jeho používateľov / žiakov vašej autoškoly / účastníkov kurzov KKV. Pre autoškoly s vysokým priebežným počtom žiakov vypracujeme na mieru zľavové ponuky. Počet žiackych kont je plne na vás – objednávajte podľa priebežného počtu žiakov v autoškole.

Veríme, že vás nové možnosti potešia a získate tak ešte bohatšie možnosti práce so svojimi žiakmi pri vzdelávaní a záznamy ich samostatných aktivít v rámci dištančného vzdelávania.

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:
tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvíhania vzdelávame, zavoláme späť)
mail: info@eautoskola.sk