NOVEMBER 2022 | Novinky a legislatívne aktualizácie v autoškolách a doprave 2020-2026

Vážení používatelia našej online učebne, v predmete AKT: Aktualizačné školenia v cestnej doprave sme s dátumom k 1.7.2022 doplnili a rozšírili výučbovú aplikáciu s prehľadom noviniek a zmien v legislatívach v cestnej doprave od roku 2020 – 2022, s výhľadom do roku 2026. Vhodné najmä pre inštruktorov, lektorov a učiteľov na aktualizačných školeniach z cestnej premávky a cestnej dopravy, v zákonne povinných aktualizačných školeniach v predmetoch REF (školenia vodičov-referentov, každé 2 roky), ESL (školenia vodičov v MCD, každé 2 roky) a KKV-35 (priebežný výcvik, každých 5 rokov).