Z redakčnej kuchyne: Vodiči v povolaní (dopravno-vzdelávacie filmy z archívu)

Milí vodiči a budúci vodiči z povolania, dnes sme v našej online učebni pridali v module č. 8 Kurzy KKV / Odborná spôsobilosť vodičov z povolania – osobná a nákladná doprava novú aplikáciu Vodiči v povolaní, ktorá obsahuje niekoľko dopravno-vzdelávacích filmov z vodičského prostredia. Zaujímavosťou je, že i keď sú tieto filmy staršieho dáta, nestratili azda nič na svojej aktuálnosti z hľadiska výchovy a vzdelávania vodičov z povolania. Pozrite si teda, ako sa pasovali s dopravnou tématikou profesionálnych vodičov v 80-tych rokoch minulého storočia. Prajeme príjemný a tak trochu oddychový vzdelávací zážitok ))).

Aplikácia aktuálne obsahuje filmy:

  • Absence odpovědnosti
  • Jezdíme nákladními vozidly
  • Řízení ve složitých podmínkách
  • První den v práci – řidič Tatry
  • Autobusy Karosa – porovnanie vodičmi

-ver-

Be the first to comment

Leave a Reply