8| PREDMET: (KKV) Odborná spôsobilosť vodičov z povolania -  Kurzy KKV - autobusová / nákladná doprava + TESTY

V tomto predmete nájdete vzdelávacie, opakovacie a precvičovacie aplikácie, ktoré súvisia s prípravou niektorých vodičov na získanie odbornej spôsobilosti - teda k získaniu alebo predĺženiu takzvanej kvalifikačnej karty vodiča (KKV) podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov


Prehľad prístupov a licencií do online učebne nájdete tu: http://www.eautoskola.sk/?page_id=2794

Kompletný a príručný prehľad obsahov online učebne nájdete v hlavnom menu ako tlačítko s názvom >>PRÍRUČNÝ PREHĽAD VÝUKOVÝCH OBSAHOV.

VIAC INFO:

Jaroslav Verlík, inštruktor, produktový manažér

Tel. 0948 203 003, email: info@eautoskola.sk