Aktuálne: Školenie k práci v systéme JISCD bude 6.6. na OÚ v Banskej Bystrici

BANSKÁ BYSTRICA – Po celom Slovensku v tomto období prebiehajú školenia pre majiteľov autoškôl a inštruktorov k problematike práce s Jednotným informačným systémom v cestnej doprave (JISCD) – Digitálna autoškola. Zhotoviteľ systému zaškoľuje do jeho používania. Školenia prebiehajú takto:

1. Školenia pre členov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)

SKVZA organizuje pre svojich členov školenia k práci v autoškolách s Jednom informačným systémom v cestnej doprave (JISCD). Školenie vykoná dodávateľ JISCD spoločnosť TEMPEST a.s., ktorý bude prezentovať prácu s JISCD. Školenia sú organizované v každom kraji samostatne. Na školení sa zúčastnia aj zamestnanci okresného úradu v sídle kraja odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorí budú odpovedať na otázky týkajúce sa registrácie autoškôl a vydávania inštruktorských preukazov. Najbližšie termíny:

 • 20. 05. 2016 Banská Bystrica, Hotel Dixon
 • 27. 05. 2016 Trenčín, Hotel Perla, Zelená Voda, Nové Mesto nad Váhom

Pozvánky na tieto školenia boli všetkým členom SKVZA osobne odovzdané na valnom zhromaždení v Žiline dňa 8.4.2016. Členom SKVZA, ktorí sa nezúčastnili na valnom zhromaždení, zaslal Úrad SKVZA pozvánku poštou.

 2. Školenia pre nečlenov SKVZA

Pre nečlenov SKVZA je pripravované taktiež školenie k práci v autoškolách s Jednotným informačným systémom v cestnej doprave (JISCD). Školenie vykoná dodávateľ JISCD spoločnosť TEMPEST a.s., ktorý bude prezentovať prácu s JISCD. Školenie bude organizované v júni v termíne 6.6.2016 vo veľkej zasadačke OÚ v Banskej Bystrici.

Registrácia na školenie je možná TU.

 3. Jednodňové komerčné školenie

Dodávateľ JISCD spoločnosť TEMPEST a.s. ponúka záujemcom z oblasti autoškôl možnosť intenzívneho jednodňového školenia za účelom osvojenia si práce s extranetom JISCD v oblasti digitálnych autoškôl.

Školenia sú určené pre inštruktorov autoškôl, ktorí systém budú povinne používať a cítia potrebu sa v danej oblasti dovzdelávať nad rámec verejných školení a konferencii organizovaných v danej oblasti. Školenie je postavené ako intenzívny tréning na osobných počítačoch, kde účastníkov kurzu vede skúsený školiteľ.

Program jednodňového školenia je nasledovný:

 • Predstavenie riešenia JISCD,
 • Základná ergonómia z pohľadu extranetu,
 • Praktická doobedňajšia časť:
  • Zaevidovanie uchádzača na výcvikový kurz,
  • Priradenie identifikačných tokenov uchádzačom,
  • Naplánovanie kurzu,
  • Priebeh kurzu.
 • Obedňajšia prestávka,
 • Vysvetlenie spôsobov identifikácii uchádzačov a inštruktorov a to zvlášť pre:
  • Teoretickú prípravu,
  • Použitie trenažéra,
  • Praktickej jazdy,
  • Jazdy na auto cvičisku a náhradnej cvičnej ploche.
 • Automatizácia evidencii a kníh:
  • Výkaz o prevádzke výcvikového vozidla,
  • Triedna kniha,
  • Matričná kniha,
  • Auto cvičisková kniha,
  • Trenažérova kniha.
 • Diskusia,
 • Ukončenie školenia.

Školenie sa uskutoční podľa záujmu, pričom sa počíta s dátumami so začiatkom v Júni. Minimálny počet účastníkov je 8 a maximálny 16. V školiacej miestnosti je k dispozícii 8 pracovných staníc vyhradených pre uchádzačov tak, aby si každý mohol reálne vyskúšať prácu so systémom.

Cena školenia je 75 Eur na osobu a školenie bez DPH (90 Eur s DPH).
Začiatok školenia je o 8:45,
Obedňajšia prestávka je od 11:45 do 12:30,
Záver školenia
je o 16:30.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa školení, nás prosím kontaktujte na tejto emailovej adrese skolenie.autoskol@jiscd.sk.

Be the first to comment

Leave a Reply