Aktuálna téma | Ceny vodičákov pôjdu na jeseň opäť hore, údajne až do 700 €

Podľa informácií TV Markíza dôjde na jeseň tohto roka k zvyšovaniu cien vodičských kurzov v autoškolách. Súvisí to s ďalšími nákladmi, ktoré si vyžiadali nové legislatívne a prevádzkové podmienky slovenských autoškôl. Keďže ceny vodičákov sú v jednotlivých regiónoch na rôznych úrovniach, v menších okresoch dôjde k nárastu cez 500 € za vodičák sk. B a vo väčších mestách a bohatších regiónoch údajne až na úroveň 700 €.

I keď budùcich žiakov autoškôl táto informácia nepoteší a ministerstvo dopravy údajne nevidí žiadny závažný dôvod na zvyšovanie cien, realita je úplne iná – slovenské autoškoláctvo je dlhodobo finančne podvýživené, čo je markantne vidieť napríklad aj pri porovnaní cien vodičákov v okolitých krajinách. Tento nedostatok peňazí v systéme sa logicky odzrkadľuje v nízkej úrovni poskytovaných služieb výcviku a vzdelávania, na mzdách inštruktorov a ďalších nákladových položkách, ktoré sa v autoškolách priškrcujú v snahe nezostúpiť do červených čísiel. Týmto trendom sa samozrejme nezriedka porušujú zákony a nariadenia o výcviku v autoškolách, čo sa zasa legislatívci snažia (často s diskutabilným efektom) eliminovať sériou nových a nových administratívnych a prevádzkových nárokov s represívnym podtextom. Ale realita nepustí – kým budú v systéme chýbať peniaze, represia je viacmenej zbytočná, pretože tá sa dá vždy kreatívne obísť a zvýšené záťaže si v konečnom dôsledku ,,odnesú“ paradoxne tie poctivejšie autoškoly.

Poďme na malý príklad – mzda inštruktora v susedných Čechách je na úrovni až do 11 € za hodinu. To je neporovnateľné so mzdou takého istého inštruktora na Slovensku so sadzbou 3 až 5,50 € na hodinu. Dokonca, v niektorých regiónoch učia inštruktori stále za 2 € / hod. V podobnej mierke môžme vnímať aj ostatné položky nákladov a ziskov.

Samozrejme, nemožno spochybňovať dobrý zámer legislatívcov vytlačiť z trhu nepoctivé autoškoly a nastaviť prísnejšie a transparentnejšie pravidlá hry v branži. Avšak to sa bude dariť iba vtedy, ak v systéme nastanú aj štrukturálne zmeny a celková hospodárska klíma v tomto segmente. Je to výzva aj pre samotných prevádzkovateľov autoškôl, aby si prestali pod sebou podpiľovať konár nezmyselnými a často nereálnymi ,,akciovými“ cenami kurzov, čo má nemenej deformačný vplyv na ceny na trhu. Chýba isté spoločne vedomie a nepísaná súdržnosť. Lebo voľný trh a slobodné podnikanie nemá znamenať automaticky anarchiu a deformácie. Ale to už je o poznanie širšia téma…

Jaroslav Verlík