TÉMA | Pretnú začarovaný kruh podliezania cien a krátenia výcviku kontroly?

Autoškoláci sa už celé roky boria so starým známym problémom – neprimerane nízkym cenám za výcvik žiadateľov. Skrátka, v rámci konkurenčného boja dochádza zo strany niektorých autoškôl k zjavnému podhodnocovaniu v cenotvorbe, dokonca v takej miere, že ,,akciové” ceny podbíjajú aj vlastné náklady samotnej autoškoly ako spoločnosti – podnikateľskej jednotky. Je logické, že ide o tak trochu sebevražednú misiu – podhodnotené ceny sa totiž musia kdesi ,,vrátiť”, aby bol model ako-tak udržateľný z mesiaca na mesiac. To vrátenie sa realizuje – ako inak – krátením výučby a výcviku žiakov na kurzoch, čím sa šetria platy inštruktorov, náklady na vozidlá, nehovoriac o takmer nulovej údržbe, rozvoji firmy, investíciách. Točí sa to stále dookola a žiaľ, nijako extra účinne nepomohol ani systém JISCD, ktorý mal pomocou GPS monitoringu strážiť svedomitejšie realizácie kurzov v autoškolách. Kreatívci sa totiž celkom prirodzene adaptovali, vynašli a tak sa dnes podbíja veselo ďalej.

Tohtoročná novela zákona č. 93/2005 o autoškolách prinesie opäť várku reštrikcií a sankčných hrozieb za porušovanie (odňatie inštruktoráku, strata licencie AŠ, pokuty), a myslíme si, že množstvo úsilia a prostriedkov sa malo investovať už dávno práve týmto smerom – do pravidelných a poctivo vykonavaných kontrol po celom Slovensku. Na to však kontrolné orgány potrebujú personál, prostriedky…

Predseda SKVZA Ing. Jozef Rohaľ sa dlhoročne a pravidelne venuje kalkuláciám cien výcviku v autoškolách – sledujeme to najmä v časopise SKVZA Autoškolák, kde pravidelne publikuje k tejto téme články. V jednom z ostatných čísel Autoškoláka 2019 píše:

,,Medzi autoškolákmi sú stále takí dobrodinci, ktorí vykonávajú výcvik pod kalkulačnú cenu. Z toho vyplýva, že majú toľko „voľných zdrojov“, že nepotrebujú peniaze na rozvoj, na nové automobily a výbavu do autoškôl a môžu teda dotovať výcvik „cudzím ľuďom“ natoľko veľkoryso, že v priebehu celého roku majú nejakú akciu. Je to nepochopiteľné, ale požívajú vlastné peniaze na to, aby svojim žiakom umožnili získať vodičské oprávnenie.

Ako dopadne firma, ktorá trvalo vykonáva svoje služby pod cenu? Ak táto veľkorysosť na prvý pohľad nesedí, je teda jednoznačne preukázané, že nedodržujú učebné osnovy, naďalej krátia výcvik a klamú JISCD rôznymi „vylepšeniami“. Práve od týchto autoškolákov s nízkymi cenami by mal začať štátny odborný dozor kontroly a takto ich postupne buď napraviť, alebo ukončiť tieto pretrvávajúce klamstvá.”

Bude teda rok 2020 rokom nástupu kontrol a postupného zlepšovania stavu? Nevedno. Ďalšie a ďalšie legislatívne represie a administratívne záťaže v konečnom dôsledku zatiaľ iba priťažujú tým poctivým autoškolám a tie menej poctivé si naďalej veselo vykonávajú ,,kreatívne výcviky”.

Sme vcelku presvedčení, že ak by sa lichvárske praktiky podarilo nasmerovať na inú trajektóriu, v následne zlepšenej klíme by sa všetkým začalo lepšie dýchať a pokrivená trhová prax v autoškoláctve by priniesla férovejšiu súťaž a rozumnejšie existovanie pre každého autoškoláka.

Jaroslav Verlík