OZNAM | Opravujeme štátne testy a prepracúvame kurzy KKV

Priatelia, v eAutoškole.sk, nikdy nedovolenkujeme, keďže je vždy dostupná 24/7/365. Počas nadchádzajúcich týždňov budeme okrem technického dohľadu a podpory štúdia pre žiakov vykonávať aj určité obsahové úpravy. Všetky testové aplikácie a aplikácie typu Otázky a odpovede na skúšky, v predmetoch PCP, TVV, NVÚ, KKV, INST a PCD v celej online učebni Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, prejdú počas leta:

  • OPAKOVACIE TESTY – posvietime si poriadne na chyby a nezrovnalosti (najmä v opakovacích testových aplikáciách predmetu OP-V pre nákladné vozidlá, autobusy, traktory a súpravy), ktoré slúžia žiakom najmä na prípravu na absolvovanie výučby elearningom. Tieto testové otázky nie sú ,,naše“, ale pochádzajú zo štátneho verejného systému JISCD – mnohé sú však chybné, alebo otázky nekorelujú s učivom v učebnej časti. Spôsobuje to žiakom problémy v príprave. Skúsime s tým niečo urobiť aspoň u nás, na strane eAutoškoly.sk, aby to bolo bez chýb a prinášalo vám to hodnotu, ktorú má. Keďže ide o stovky otázok, zapotíme sa a nebude to od slniečka )))
  • KURZY KKV – v lete nás zároveň čaká rozsiahle prepracovanie všetkých aplikácií ku kurzom KKV tak, aby jednotlivé výučbové aplikácie obsahovo presne kopírovali osnovy jednotlivých vzdelávacích cieľov pre 140-hodinový výcvik v osobnej aj nákladnej doprave. Súčasné aplikácie sa totiž momentálne snažia zachytiť témy tak pre vodičské kurzy C,D,E ako aj kurzy KKV. Po lete budú tieto obsahy diverzifikované.

Ďakujeme vám za vašu trvalú priazeň a prajeme pekné leto.  Aj počas neho sme tu kedykoľvek pre vás na kontaktoch podpory na emaily: info@eautoskola.sk, tel. 0948 203 003

Jaroslav Verlík