JANUÁR 2023 | Novinky a vylepšenia v online systéme eAUTOŠKOLA.sk / JVSCD.sk

Vážení kolegovia, dovoľte nám zaželať vám v novom roku veľa zdravia a osobných aj pracovných úspechov.

Po troch týždňoch sviatkovania sa od zajtra vraciame späť do práce a bežného pracovného koloritu. Pripravili sme pre vás tieto novinky a vylepšenia k spohodlneniu vašej práce pri výučbách teórií aj samostatných prípravách vašich žiakov / klientov:

Od 1.1.2023 sme zjednotili a znížili ceny žiackych kont k vašim ročným licenciám na paušálnu cenu 7 € / konto. Každé takéto konto nie je jednorázové, ale je celoročné a môžete ho opakovane prideľovať ďalším žiakom v danom roku. Žiaci sa tak učia a pripravujú na skúšky z rovnakých podkladov, z akých ich vyučujete v učebni na projektore alebo online hodinách. Pôvodné kontá v cene 12 € si zabezpečujte, ak chcete ako učiteľ sledovať žiakove aktivity / absolvovanosť v online systéme.

Od 1.1.2023 bezplatne rozširujeme obsah a rozsah licencií KKV o kompletný predmet NAKL – Upínanie a zabezpečovanie nákladov v cestnej doprave. Snažíme sa týmto rozšíriť tématický záber predmetu, aby ste mali dostatok výučbových podkladov aj pre 280-hodinové kurzy KKV, ktoré sa pomaly rozbiehajú a žiadali ste si to. Aktivovanie predmetu NAKL vo vašej licencii si zažiadajte na info@eautoskola.sk.

Od 1.1.2023 poskytujeme nové alebo vynovené predmety / školenia aj pre zamestnancov autoškôl, školiacich stredísk a podnikov cestnej dopravy – ide najmä o školenia REF (vodiči referentských vozidiel), BOZP (oboznamovanie, základné školenie zamestnancov), GDPR (pre zamestnancov v styku s osobnými a citlivými údajmi) a ďalšie. Naďalej pripravujeme na skúšky v predmete PCD – k povinnej odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave SR a EÚ za znížené ceny. Informácie a ceny nájdete tu:

Výhľadovo čakáme na finálne zverejnenie kompletných nových otázok pre skúšky na vodičských kurzoch od 1.4.2023. Hneď ako sa dozvieme niečo nové, budeme vás informovať na stránke v predmete AKT pre aktualizačné školenia v online učebni.