Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou I. – predpríprava žiakov na hodinu

Na našom portáli vám odteraz budeme prinášať praktické rady a tipy, ako používať obsahy eAutoškoly vo svojej inštruktorskej praxi. V dnešnej prvej časti si povieme  o tom, ako môžete predpripraviť žiakov na svoje vlastné prednášky v učebni.

Predpríprava žiakov vám môže priniesť do vzdelávania celý rad výhod. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že žiaci prichádzajú na prednášky v učebni zväčša popoludní alebo až večer, keď sú už častokrát unavení, prípadne majú nejaký iný súkromný program a podobne. Preto budú mať tendeciu buď sa účasti vyhnúť, alebo si to ,,odkrútia” podriemkávaním pri ťukaní do mobilu. Urobte to preto celé inak a zapojte ich do predvzdelania aj dovzdelania, napríklad takto:

  • Deň-dva pred realizáciou vzdelávania v učebni vyhľadajte  v eAutoškole tie obsahy, ktoré majú byť obsahom prednášky.
  • Mailom poverte žiakov, aby si ich pozreli ešte doma na počítači, prípadne v tablete. Zároveň im vyberte z testov príslušné, aby ich absolvovali elektronicky v eAutoškole
  • Na hodinu sa tak dostavia predpripravení, čo vám umožní, aby hodina neprebiehala iba vašim monotónnym výkladom, ale môžete začať klásť otázky a vyvolávať diskusiu, zapájať účastníkov, overovať si, či a aká je ich aktivita a skutočný záujem
  • Niekoľko testov im následne dajte urobiť buď priamo ešte raz v eAutoškole, alebo ak nemáte výbavu v učebni a používate klasické papierové, môžte im dať tie isté.
  • Ak niektorí žiaci odignorujú predpríravnú časť, na nasledujúcom stretnutí neútočným spôsobom na nich upozornite pred celým kolektívom, pričom ich priateľsky ale ,,verejne” zaviažte, aby si na ďalšiu hodinu pripravili nejakú úlohu, prípadne vám budú pomáhať s výkladom a podobne

Zapájanie žiakov je interaktívny proces. Stimuluje ich k spoluúčasti a aj istej spoluzodpovednosti za prípravu, priebeh a výsledky celej prednášky. Skvalitňuje výučbu a prípravu. V neposlednom rade, uľahčuje vám to procesy prednášok, pretože celá aktivita už nestojí výlučne na vás a vašom monotónnom ,,trápení sa”. Nezabudnime, že dnešní mladí sú zvyknutí ,,interreagovať” najmä so svojimi mobilnými zariadeniami a takéto zapájanie a poverovanie úlohami im to bude ,,trochu pripomínať” interakciu. Nakoniec, vaše hodiny budú pestrejšie, zábavnejšie, efektívnejšie a užitočnejšie.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply