Zaujalo nás: Podarí sa na Slovensku niekedy zlegálniť vozidlá s volantom napravo?

Sme neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie, v ktorej sa jazdí vpravo, ale aj vľavo. Zrejme aj preto dal Európsky súdny dvor prednedávnom za pravdu dvom nespokojným vodičom, ktorí požadovali preskúmanie súladu našich zákonov s európskou legislatívou. Podľa našej legislatívy totiž v súčasnosti nie je možné prihlásiť na slovenské značky – a teda legalizovať – vozidlo s volantom na pravej strane. Ministerstvo dopravy tento stav dôvodí obavou, že v prípade povolenia prihlasovania vozidiel s volantom napravo do slovenskej evidencie, by mohlo dôjsť k nárastu počtu takýchto vozidiel na našich cestách a tým aj k nárastu možných kolízií.

Je to mimoriadne zaujímavé tvrdenie, i keď uznávame, že zasa nie celkom ,,od veci“. Ako totiž všetci dobre vieme, v súvislosti s rôznou výškou svietenia pravého a ľavého svetla na našich vozidlách, by vozidlá s volantom napravo mali tento pomer opačný a teda mohlo by dochádzať k vzájomnému oslepeniu pri strete vozidiel s volantom naľavo a napravo. Aj keď technologicky tento argument je možné považovať za logický, praktická aplikácia, či skôr neaplikácia, už stoja na vode.

  • Neexistujú totiž žiadne štatistiky ani analýzy, ktoré by dokázali tvrdenie o zvýšenej rizikovosti vozidiel s volantom napravo pri jazde vľavo
  • Je zaujímavé, že jazda s vozidlami s volantom napravo je na slovenských cestách povolená, avšak ich registrácia už nie. To spôsobuje zbytočné komplikácie majiteľom vozidiel, ktoré si ich kúpili v zahraničí a nevedia ich prihlásiť k nám.
  • Ak je jazda povolená, ale registrácia nie, odstraňuje to nejako domnelé bezpečnostné riziká?
  • Európsky súdny dvor nariadil odstránenie nesúladu a teda povolenie registrácie takýchto vozidiel u nás, nik u nás si však z toho veľkú hlavu nerobí a vozidlá s volantom napravo sa skrátka neregistrujú

Čo si myslíte o tejto problematike vy? Môže auto s volantom napravo ohroziť bezpečnosť na našich cestách?

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply