Za ošpliechanie chodca môžete ako vodič dostať pokutu až 60 EUR

Ako sa dalo predpokladať, po opadnutí nedávnych mrazov sa na mnohých miestach Slovenska začal topiť sneh. Niektoré mestá sa zmenili na malé dočasné benátky – autá sa brodia cestnými riečkami a nespočetné kaluže popri okrajoch chodníkov sú zdrojom špinavej vody a brečky, ktorá môže byť kedykoľvek vyšplechnutá spod vašich kolies na chodca.

Ako budúci vodiči musíte mať na pamäti jedno – ak ošpliechate chodca, hrozí vám pokuta za porušenie povinností podľa zákona 8/2009 o cestnej premávke. Jej výška je až do 60 EUR.

Je to dosť ošemetná situácia, pretože ak si budete počínať príliš opatrne – teda napríklad kľučkovaním pomedzi kaluže, alebo príliš pomalou jazdou – takto zasa môžete porušovať iné pravidlá cestnej premávky, prípadne to môže byť ,,iba“ nebezpečné vzhľadom k ostatným účastníkom cestnej premávky.

V každom prípade – chodec je v týchto situáciach pozitívne diskriminovaný, pretože je v cestnej premávke zraniteľnejší, než vy v aute. Ak bude mať svedka, alebo dôkaz, že ste ho ošpliechali, vybaví si to s vami dopravná polícia, avšak ešte sa môže stať aj to, že vás chodec v priestupkovom konaní zahlási aj na okresný úrad v snahe domôcť sa prípadných škôd na oblečení a iných nákladoch.

Takže – buďte primerane opatrní a pri troche šťastia obdobie dažďov a topiaceho sa snehu prežijete za volantom bez nepríjemností.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply