Z redakčnej kuchyne: Vylepšujeme online učebňu, pripravujeme noviny aj videá

Vážení klienti eAutoškoly.sk, dnes sme vám emailom zaslali posledný krátky sumár aktualít v našej online učebni! Ale neľakajte sa! To neznamená, že s eAutoškolou.sk končíme. Práve naopak! Počas marca budeme húževnato pracovať na vzniku nových novín s rovnomenným názvom eAutoškola.sk (tak dobre, je to tak, že prvé číslo už máme skoro hotové-:), ktoré vám budú prinášať všetky naše redakčné novinky a oznamy tak ako doposiaľ + rôzne články za uplynulý čas. Možno aj rozhovory a nejaké reportáže, veď prečo nie. Budete ich dostávať bezplatne do emailových schránok + klienti eAutoškoly aj tlačenú verziu. Chystáme sa medzi vás, chceme komunikovať s vami a vylepšovať online učebňu podľa vašich potrieb a predstáv.

Aktuality za uplynulý mesiac:

  • začali sme vylepšovať a postupne budeme ďalej dopĺňať multimédiá v predmete PCP k pravidlám cestnej premávky – okrem textov a audiovýkladu budú pribúdať náčrtky, animácie, videá a ebooky a to tam, kde ešte nie sú
  • dokončili a skompletizovali obsahy v predmete PCD: Odborná spôsobilosť prevádzkovateľov v cestnej doprave. Týmto počinom nastala slávnostná chvíľa – obsahovo sme konečne kompletní, podľa pôvodného zámeru! (vylepšovanie bude samozrejme pokračovať)
  • vylepšili sme beh online systému v ktorom beží online učebňa, hlavne mobilné prehliadanie a používanie
  • keďže v poslednom čase výrazne stúpol záujem o prístupy do online učebne aj od súkromných osôb (hlavne k príprave na odborné spôsobilosti v cestnej doprave) – rozšírili sme ponuku licencií aj o verzie osobného prístupu. Viac v prehľade Licencií a prístupov
  • eAutoškola.sk je od marca zapísaná ako riadna ochranná známka v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR  pod číslo POZ 1724-2017 (ďalšie prekvapenie v tomto je na obzore – prinesieme v prvom čísle novín),
  • spustili sme kanály na sociálnych sieťach FacebookYoutube a LinkedIN – plánujeme nahrávať videá a komunikovať s vami aj takto. Prístup na sociálne siete je z úvodnej stránky eAutoškoly.sk – v strednom stĺpci pribudla sekcia Sociálne siete

Prajeme vám z eAutoškoly.sk úspešný pracovný týždeň!

Jaroslav Verlík, eAutoškola.sk