Z redakčnej kuchyne: V našej online učebni pribudli tri aplikácie pre vodičov na kurzoch KKV

Dnes iba krátka informácia – do online učebne v Module 8 pre vodičov z povolania a účastníkov na kurzoch KKV v autoškolách sme pridali tri nové aplikácie typu Otázky a odpovede. Ide o aplikácie:

  • Podnikanie v doprave (38 otázok a odpovedí),
  • Technické a konštrukčné riešenie vozidiel (32 otázok a odpovedí)
  • Bezpečnosť prevádzky a prepravy v cestnom podnikaní (42 otázok a odpovedí).

Samozrejme, pripravujeme ďalšie precvičovacie aplikácie pre prípravu na skúšky v tejto oblasti, ktoré pokryjú všetky témy kurzov KKV.

Be the first to comment

Leave a Reply