Z redakčnej kuchyne: Naďalej prebieha plánovaný update obsahov

Vážení klienti, v rámci pravidelných a plánovaných updatov vás chceme informovať, že v tejto chvíli je všetkých 35 testov pre malé skupiny už preklopených do novej technológie, aby sa pohodlne prehrávali aj v malých mobilných zariadeniach. Išlo o mravenčiu prácu a preto ani veľmi nečudo, že sme v nich nadrobili nejaké chybky, ktoré sa nám podarilo odstrániť hlavne vďaka pozorným a poctivým žiakom, ktorí nás na ne upozorňovali. Patrí vám veľká vďaka. Vaši inštruktori na vás môžu byť pyšní -:)

To však nie je všetko. Viac ako polovicu vzdelávacích aplikácií v module 1 k zákonu sa už takisto podrobilo obsahovému a technologickému updatu. Meníme vzhľad prehrávačov a všetky obsahy sú optimalizované pre prehrávanie v mobilných zariadeniach.

Do tretice, do modulu ku konštrukcii a údržbe pribudla nová aplikácia VIDEOFILMY, ktorá obsahuje filmové videoinštruktáže z online zdrojov, ktoré výborne dopĺňajú náš teoretický modul. Odporúčame každému žiakovi si tieto filmy pozrieť a pripraviť sa čo najlepšie do praxe a na cesty. Pracujeme na ďalšom doplnku k tejto tématike, ktorá bude mať názov OTÁZKY A ODPOVEDE. Pôjde o aplikáciu, ktorá obsahuje najčastejšie znenia otázok a vypracovaných odpovedí z konštrukcie a údržby ktoré používajú skúšobní komisári na záverečných skúškach.

Na záver, spomínané OTÁZKY A ODPOVEDE sme zapracovali aj do tlačenej príručky pre tých žiakov, ktorí z rôznych dôvodov nemajú prístup na internet, alebo nedisponujú počítačom či mobilným zariadením. Všetko dôležité z teórie aj praxe teda dostanete od nás aj na papieri. Ešte by sme radi upozornili tie autoškoly, ktoré ešte neobdržali tlačenú príručku a majú o ňu záujem, aby sa ozvali – zašleme obratom poštou. Keďže ju tlačíme na vlastnej tlačiarni a v digitálnom malonáklade, sme schopní pružne reagovať nielen na zmeny v legislatíve, ale aj na vaše osobité požiadavky k obsahom a zapracovať ich tak, aby bola príručka čo najviac podľa vašich predstáv a vzdelávacích potrieb.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply