Z REDAKCIE | eAutoškola.sk prešla vizuálnym aj funkčným faceliftom -:)

Vážení klienti a užívatelia eAutoškoly.sk! V posledných dňoch prešla online učebňa aj komunitný portál zmenami – tak po vizuálnej, ako aj funkčnej stránke. V rámci nepretržitého vylepšovania produktu zhromažďujeme vaše pripomienky, návrhy a postrehy a snažíme sa ich priebežne implementovať. Tentokrát sme vylepšili toto:

  • vzhľad portálovej časti aj vzdelávacej časti portálu sme maximálne možne zjednotili  – obe základné piliere produktu tak získali jednotný elegantný tmavý vzhľad, čo je zároveň vo vizuálnom súlade so vzhľadom samotných vzdelávacích tématických aplikácií. Nech ste teda v akejkoľvek časti eAutoškoly.sk, odteraz sa budete cítitť ,,ešte viac doma“. Tmavý vzhľad pozadí a svetlé obsahy sú z funkčného hľadiska viac a lepšie svietivé pre premietanie na projektore a zároveň neťahajú tak oči, ako zvyknú biele plochy, vyžarované monitormi a obrazovkami.
  • Rozsiahlejšou funkčnou zmenou prešla a samotná online učebňa – na úvodnej stránke sme odstránili nepotrebný pravý stĺpec obsahov (prihlasujete sa vpravo hore) a na celú šírku layoutu tak vidíte to najdôležitejšie – prehľad Predmetov a tém (nad ním sú ešte umiestnené Dôležité odkazy do portálovej časti eAutoškoly.sk). Ponuka Predmety a témy bola vizuálne zladená do spoločného tmavého vzhľadu a jednotlivé texty sú opatrené výraznejšími písmami pre lepšiu čitateľnosť.
  • Avšak najhlavnejšou zmenou je funkčnosť jednotlivých položiek (Predmetov): Tie môžete spoločným tlačidlom Zbaliť / Rozbaliť naraz. Avšak pri kliknutí na ktorýkoľvek jednotlivý Predmet sa zbalí / rozbalí iba samotný predmet  jeho témy. Je to pohodlnejšie, prehľadnejšie a funkčnejšie. Vyskúšajte!
  • Ako už viete, každá téma v Predmete je samostatná vzdelávacia online aplikácia (teda tématická aplikácia). Tu sa ovládanie nezmenilo. Po kliknutí na ktorúkoľvek tému uvidíte prehľad jej obsahov. Spúšťate ich bielym tlačidlom Vstúpiť. Po spustení každej tématickej aplikácie na celej obrazovke ju vždy vycentrujte kliknutím na stredné tlačidlo v ovládaní okna vpravo hore.  Tam ju zároveň aj zatvárate. Späť na hlavnú stránku online učebne sa dostanete tlačidlom Späť na Predmety a témy.
  • Naďalej prebieha postupné dopĺňanie panelov médií v jednotlivých aplikáciách – aktuálne dokončujeme PREDMET PCP.
  • Z technologického hľadiska došlo k updatu serverov aj databáz.

Veríme, že vás nový vzhľad a vylepšené zjednodušené ovládanie online učebne aj jej obsahov, potešia.

Jaroslav Verlík, produktový manažér