Z REDAKCIE | Súťažte s nami o skvelú knihu STOP NEZÁKONNÝM POKUTÁM!

Pokuty za dopravné priestupky sú vždy horúcou témou pre každého motoristu a aj budúceho motoristu. Je dobré vedieť, ako jednať s policajtom a ako má policajt jednať s vami. Celé blokové konanie má mať istú formu a istý obsah a všetky tieto aspekty sú veľmi podrobne popísané v priestupkovom zákone a súvisiacej legislatíve. Verte či nie,  ale nie ste odkázaní na milosť a nemilosť policajta – stačí, ak vecne, slušne a čo najviac znalo budete s policajtom jednať o všetkých aspektoch a kritériách (určenie miery spoločenskej škodlivosti) vášho priestupku, na základe ktorých má každý policajt povinnosť vziať ich do úvahy, vyhodnotiť a stanoviť primeraný a individualizovaný postih – od napomenutia, cez udelenie pokuty v blokovom či správnom konaní, až po výrazný zásah, akým je odobratie vodičského preukazu či zákazu činnosti.

Na Slovensku prednedávnom vyšla veľmi zaujímavá a užitočná kniha, ktorá môže nepochybne pozdvihnúť odborné a zákonné povedomie každého motoristu v oblasti dopravných priestupkov a ich riešení. Kniha má názov STOP NEZÁKONNÝM POKUTÁM a jej autorom je Michal Mikuš. I keď má kniha mierne provokatívny názov (zjavne kvôli zvýšeniu atraktivity pri predaji), v skutočnosti nejde o žiadnu príručku, pomocou ktorej by ste mali policajtov ,,gumovať“, správať sa nemiestne a podobne. Práve naopak. Kniha môže výrazným spôsobom napomôcť k tomu, aby blokové konania o priestupkoch prebehli racionálne a primerane, čiže tak, aby sa síce naplnil zámer spoločenskej ochrany ale zároveň aby ste z blokového konania nevyšli ,,oholení na kosť“ a s pocitom osobnej degradácie.

V spolupráci s vydavateľom Michalom Mikušom, portál eAutoškola.sk vypisuje súťaž o štyri výtlačky tejto knihy, ktoré môžete získať do ,,povinnej výbavy“ vášho automobilu.

Podmienky súťaže:

  • Súťaž prebehne v mesiaci jún, po obdobie 4 týždňov – každý týždeň teda jeden výherca vyhrá jednu knihu!
  • Princíp súťaže spočíva v tom, že od 4.6.2018 každý pondelok dopoludnia uverejníme na našom portáli eAutoškola.sk voľne dostupný elektronický test s 10-timi otázkami z oblasti pravidiel cestnej premávky (ale aj ostatných predmetov na vodičských kurzoch), ktorý bude elektronicky vyhodnotený a jeho výsledky sa automaticky došlú k nám do reakcie spolu s vašim menom a emailom.  Každý, kto testom prejde úspešne, sa zaradí do zlosovania účastníkov, z ktorých jeden vyhrá spomínanú knihu v každom danom týždni.
  • Uzávierka každého týždňa je vo štvrtok večer do 20.00 hod., vyhodnotenie a losovanie prebehne v piatok dopoludnia.

TÝŽDEŇ č. 4

Súťažný test na 4 týždeň – od 25.06. do 01.07.2018: Obsahuje 10 otázok. Vyberáte si správnu odpoveď. Na konci test vaše otázky vyhodnotí a výsledky odošle k nám na redakčný email, aby sme ich zaradili do zlosovania. Môžete si výsledky prezrieť, alebo prezrieť test a doučiť sa z nesprávnych odpovedí.

> SPUSTIŤ TEST: Súťažný týždeň č.3 ukončené!!!

Vylosovaný výherca knihy:  Vanda Lacková, Kamenica. GRATULUJEME!


TÝŽDEŇ č. 3

Súťažný test na 2 týždeň – od 19. do 26.6.2018: Obsahuje 10 otázok. Vyberáte si správnu odpoveď. Na konci test vaše otázky vyhodnotí a výsledky odošle k nám na redakčný email, aby sme ich zaradili do zlosovania. Môžete si výsledky prezrieť, alebo prezrieť test a doučiť sa z nesprávnych odpovedí.

> SPUSTIŤ TEST: Súťažný týždeň č.3 ukončené!!!

Vylosovaný výherca knihy:  Michal Pietruško, Margecany. GRATULUJEME!


TÝŽDEŇ č. 2

Súťažný test na 2 týždeň – od 11. do 18.6.2018: Obsahuje 10 otázok. Vyberáte si správnu odpoveď. Na konci test vaše otázky vyhodnotí a výsledky odošle k nám na redakčný email, aby sme ich zaradili do zlosovania. Môžete si výsledky prezrieť, alebo prezrieť test a doučiť sa z nesprávnych odpovedí.

> SPUSTIŤ TEST: Súťažný týždeň č.2 ukončené!!!

Vylosovaný výherca knihy:  Jana Morvayová, Lučenec. GRATULUJEME!


TÝŽDEŇ č. 1

Súťažný test na 1 týždeň – od 3. do 10.6.2018: Obsahuje 10 otázok. Vyberáte si správnu odpoveď. Na konci test vaše otázky vyhodnotí a výsledky odošle k nám na redakčný email, aby sme ich zaradili do zlosovania. Môžete si výsledky prezrieť, alebo prezrieť test a doučiť sa z nesprávnych odpovedí.

> SPUSTIŤ TEST: Súťažný týždeň č.1 (ukončené!!!)

Vylosovaný výherca knihy:  Radovan  Snopko, Senica. GRATULUJEME!


Veríme, že vás táto užitočná súťaž poteší, zúčastnite sa a získate výnimočnú knihu! Pre tých z vás, ktorí sa súťaže z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť, tu máme odkaz – autor k tejto knihe prevádzkuje portál www.dopravnepriestupky.sk, na ktorom si môžete knihu objednať, ale aj získať viac informácií.

Ak máte akékoľvek otázky k priebehu súťaže, kontaktujte nás na: info@eautoskola.sk.

Jaroslav Verlík